Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu

Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) Laboratuvar Teknolojileri

MBG/Laboratuar Teknolojileri Çalışma Grubu amaçlarını dört grupta toplamıştır.

  • Mevcut laboratuar cihazlarının iyileştirilmesi ve ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi.
  • Geleceğin laboratuar teknolojileri olan Array tarzı, mikrofluidik temelli hızlı, ucuz ve taşınabilir biyokimyasal, proetomik ve genomik ölçüm teknolojilerinin ve bu teknolojilere dayalı ürünlerin geliştirilmesi.
  • Biyoinformatik temelli öngörüsel, koruyucu ve kişiye özgün tıp konusuna özgün yaklaşımlar, ürün ve çözümlerin geliştirilmesi.

MBG/Laboratuar Teknolojileri Çalışma Grubunun koordinasyonunu Doç. Dr. Nezih Hekim (nezihhekim@gmail.com) ve Doç. Dr. Nesrin Özören (MBG, nesrin.ozoren@boun.edu.tr) yapmaktadır.

Bu çalışma grubu, bünyesine diğer birim ve üniversitelerden kişileri katmak üzere temaslara başlamıştır. Bu konuya ilgi duyan ve katkı vermek isteyen akademik araştırmacıların ve şirket temsilcilerinin bu kişilerle direk temasa geçmeleri bu alanda planlanmakta olan özel faaliyetlerden haberdar olmalarını sağlayacaktır.