Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen (2012 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı)  “Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi” projemizin temel amacı; yaşam bilimleri ve özellikle sağlık teknolojileri temasında yenilikçi fikirlerin katma değer yaratacak ekonomik ürünlere dönüşmesini sağlayacak iş, operasyon ve pazarlama mekanizmalarını oluşturarak girişimciliği teşvik etmek ve bu fikirleri ürüne dönüştürmek için ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamak ve planlamaktır. Projemiz bu yönüyle sağlık teknolojileri alanında Türkiye’de ilk odaklı kuluçka merkezi planlama ve model ölçekte kurgulayıp kurma özelliğini de taşımaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi öncülüğünde yürütülen projemizin temelleri İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu projesi kapsamında yürütülmüş Biyogirişimcilik Destek Programı ile atılmış olup, bu projeyle danışmanlık, mentorluk ve eğitim hizmetlerini de içerecek şekilde kapsamlı bir kuluçka altyapısına dönüşüm hedeflenmektedir.