Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu

İSEK

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje, Boğaziçi Üniversitesi’nin yürütücülüğünde "İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlığı ve TR10/2015/YNK/0053 proje kodu ile desteklenmektedir.

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi faaliyetlerinin de hız kazanmasına katkı sağlaması beklenen proje uygulaması Eylül (2015) – Eylül (2016) tarihleri arasında yürütülmektedir.