Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu

Akıllı İlaç

Akıllı İlaç Teknolojileri Çalışma Grubu kapsamında yapılacak çalışmalar iki başlık altında toplanabilir:

  • Suda Çözünen İlaç Taşıma Sistemleri: büyük moleküllere kovalent olarak bağlanmış kanser kemoterapi ajanları, metal (manyetik) ve metal olmayan nanoparçacıklar, hidrojel nanoküreler konularında araştırmalar ve projeler gerçekleştirilecektir.
  • İlaç Taşıyıcı Yüzey Uygulamaları: kardiovasküler stentler, ortopedik implantlar, kılavuz teli kaplamaları ve nanofiberlerin yüzeylerine konabilen ilaç etken maddesi taşıyan kaplamalar hakkında araştırmalar ve projeler yürütülecektir.

Akıllı İlaç Teknolojileri Çalışma Grubunun koordinasyonunu Doç. Dr. Rana Sanyal (rana.sanyal@boun.edu.tr) yapmaktadır. Bu çalışma grubu, bünyesine diğer birim ve üniversitelerden kişileri katmak üzere temaslara başlamıştır. Bu konuya ilgi duyan ve katkı vermek isteyen akademik araştırmacıların ve şirket temsilcilerinin Rana Sanyal ile temasa geçmeleri, bu alanda planlanan özel faaliyetlerden haberdar olmalarını sağlayacaktır.