Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu

Tıbbi Cihaz

Sağlık alanında önemi artan bir konu; vücut içine giren ve/veya vücut içinde bir süre kalan tıbbi cihazların geliştirilmesidir. Bu grup cihazların içine girişimsel kardiyoloji ve nöroradyolojide halen yaygın olarak kullanılan kateter ve stentler dışında araştırma fazından klinik kullanıma geçme aşamasında olan akıllı kateter ve stentler, nöral implantlar ve stimulatörler, kanser ve muhtelif hastalıkların minimal invasif tedavisinde hedefe yönelik tedavi (ilaç vs.) uygulayan cihazlar gösterilebilir.

Platform kurucularından olan Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde DPT destekli olarak kurulmakta bulunan Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://lifesci.boun.edu.tr) kapsamında, vücut içi tıbbi cihazları konusunda ileri düzey akademik araştırmalar yürütülecek, yeni nesil akıllı cihazların ülkemizde üretimi için teknolojik bilgi birikimini toplayacak ve ulusal endüstri ile yakın işbirliği içinde çalışacak bir ‘Mikrosistem Bazlı Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi’ kurulmuş ve 2009 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Bu birim faaliyetleri kapsamında, DPT destekli olarak, dünya çapında özgün bir tasarım ile tıbbi ve elektronik temiz odalarını aynı mekanda bir araya getiren, klinik kalitede prototip üretimi amaçlı özel sertifike edilmiş bir Temiz Oda kurulmuştur. Bu Temiz Oda, platform kapsamında tıbbi cihaz teknolojisine odaklı çalışmalar için; malzeme, mikrosistem, optik, kimya ve kablosuz teknolojiler üzerinde uzman laboratuvarlarla desteklenecektir. Tıbbi Cihaz çalışma grubu, ilk aşamada Tıbbi Cihaz biriminin platform kapsamındaki üniversitelerin ilgili birimlerinden gelen disiplinlerarası bir akademik kadro ve bu konuya ilgi duyan şirketlerle birlikte bir koordinasyon kurulu şekline dönüşmesi ile ve ürün odaklı çalışan ayrı proje ekipleri kurarak faaliyet göstermeyi planlamaktadır. Tıbbi Cihaz Çalışma Grubu koordinasyon kurulu, bünyesine diğer birim ve üniversitelerden kişileri katmak üzere temaslara başlamıştır.

Detaylı bilgi almak veya alandaki özel faaliyetlerden haberdar olmak için Tıbbi Cihaz Çalışma Grubunun koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgür Kocatürk (ozgur.kocaturk@boun.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.