Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu

Çalışma Grupları

İnovita İşbirliği Platformu, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin birimlerinden oluşan çalışma grupları aracılığıyla sektörel işbirlikleri oluşturma ve sektörel eğilimlere yönelik kaynaşma ortamını sağlayacak Tematik Çalıştaylar ve haftalık seminerler düzenlemiş ve bu işbirliklerinden doğacak ortak proje çalışmaları için gerekli fiziksel altyapı ortamlarını oluşturmaya yönelik mekânsal planlama çalışmalarını başlatmıştır.