Haberler

E-Nabız Çalıştayı 08.04.2016

Tarih: 18.05.2016

E-Nabız Çalıştayı 08.04.2016

İSEK– İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi tarafından organize edilen E-Nabız Çalıştayı 8 Nisan 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsünde düzenledi. İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek kapsamında ‘’İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge  ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi’’ başlıklı proje ile desteklenen İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi projesi kapsamında düzenlenen “E- Nabız Çalıştayı” na küme üyesi özel davetli 15 firma ve araştırmacı katılım sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden E-Nabız projesi yetkili uzmanlarından Gül Sarıyıldız ve Fırat Serkan Atagün’ün bilgi verdiği çalıştayda küme üyesi, konuyla ilgili çalışmalar yürüten 15 firmanın katılımı ile olası işbirlikleri ve izlenmesi gereken yol haritası konuları tartışılmıştır. Firmaların geliştirdikleri proje fikirlerinin E-Nabız projesine nasıl entegre olabileceği, potansiyel projeler önerilerinin Bakanlığa sunulması ve bunun sonucundaki olası işbirlikleri üzerinde durulan Çalıştay ile ilgili sunumlara http://www.inovita.org/event.php?id=227&up=1 adresinden ulaşabilirsiniz.

 E-Nabız çalıştayı ile ilgili Umut Elmas ve Dr. Şuayip Birinci ’ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.