Haberler

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi olarak TUBİTAK çağrılarını takip ediyoruz

Tarih: 11.11.2015

İSEK olarak sağlık teknolojileri konusunda paydaşlarımız içi uygun olabilecek bazı çağrıları aşağıda paylaşıyoruz.

Sağlıkla ilgili mevcut-açık çağrılar aşağıda verilmiştir;

TUBITAK-TEYDEB Sağlıkla İlgili Açık Çağrılar*

Alt Alan

Çağrı Kodu

Çağrı Başlığı

Bilgi Notu

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri

(Not: Hasta/Hastalık Takibi için Mobil Sağlık Uygulamalarının Geliştirilmesi)

1511-SAB-ESAG-2015-2

1511-SAB-ESAG-2015-2

Bilgi Notu

15/09/2015 - 08:30

14/12/2015 - 17:30

Biyomalzemeler (NOT: Yenilikçi İmplantların Geliştirilmesi)

1511-SAB-BMLZ-2015-2

1511-SAB-BMLZ-2015-2

Bilgi Notu

15/09/2015 - 08:30

14/12/2015 - 17:30

Biyomedikal Ekipmanlar (NOT: Solunum Destek ve Akıllı Termoregülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi)

1511-SAB-BMED-2015-2

1511-SAB-BMED-2015-2

Bilgi Notu

15/09/2015 - 08:30

14/12/2015 - 17:30

Uluslararası Çağrı (Biyoteknoloji )

Endüstriyel Biyoteknoloji

ERA-IB-2-2016

ERA-IB-2-2016

Bilgi Notu

01/11/2015 - 09:30

02/02/2016 - 13:00

 *Tüm çağrı tiplerinin listesi ve açık çağrılar için bknz: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek programlari#destekler_sanayi_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0

 

Diğer Önemli Sürekli Açık Çağrılar (TÜBİTAK-TEYDEB)

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi

 

Mevcutta olan çağrılar dışında önümüzdeki dönemde çıkılacak çağrılar konusunda araştırmacılara yol göstermesi amacıyla 2015-2017 yılları arasında açılacak çağrı konuları taslağı oluşturulmuştur. Taslak liste bilgisi aşağıda verilmiştir.