Haberler

İSEK- İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Uluslararası Medikal Fuarlara Katılıyor

Tarih: 09.09.2015

İSEK kapsamında, kümelenme üyesi firmalarımızın ihracat ve uluslararası pazarlama ve işbirliklerini arttırma hedefine yönelik uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi desteğiyle kurulacak İSEK ortak stant alanları ile öncelikli olarak genç/girişimci firmalara ve kümelenme üyelerimize, daha ekonomik şartlarda, firmalarını ve ürünlerini bu önemli uluslararası fuarlarda tanıtma imkanı  sağlanacaktır. Bu kapsamda:

 

İlk etapta katılımı planlanan Medica Fuarı ile ilgili ilgi/katılım durumunuzu 15 Eylül 2015 tarihine kadar https://tr.surveymonkey.com/r/YSC293G linki üzerinden bize iletebilirsiniz.