Haberler

BULIFESCI ve İSEK, dünyanın en büyük küresel biyoteknoloji fuarı olan BIO 2015 fuarına katıldı

Tarih: 14.07.2015

Bu yıl, 15-18 Haziran 2015 tarihleri arasında Philadelphia’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük küresel biyoteknoloji fuarı olan BIO 2015 fuarı Türkiye Pavilyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) koordinatörlüğünde organize edilmiştir. Fuarda, hem Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (LifeSci) hem de İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi temsiliyeti ayrı stantlarla sağlanmıştır. Türkiye Pavilyonu’nda biyoteknoloji alanında Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yanısıra araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile kamu temsilcileri yer almıştır. Pavilyonda; Centurion Pharma, Nobel Pharma, Neutec, Zade Vital, Done Genetik, Diagnosis şirketlerinin yanısıra, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmokokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi (SUNUM), Medipol Üniversitesi Rejeneratif İlaç Araştırma Merkezi (REMER), İzmir Kalkınma Ajansı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), TÜBİTAK BİLGEM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikroelektronik Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ MEMS) araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşları da yer almıştır. Ayrıca, Türkiye Başbakanlık Yatırım Ajansı (İSPAT), Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yetkilileri de kamu heyeti içerisinde katılım sağlamıştır.

Fuar kapsamında, İSEK ve BULifeSci bünyesinde ortak projeler yürütme ve uluslararası ortak fonlara başvurmaya yönelik diğer benzer organizasyonlarla (kalkınma ajansları, kümelenme birliktelikleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisleri) işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.