Haberler

İSEK, bir Avrupa Birliği programı olan COSME destek programına proje başvurusu gerçekleştirdi

Tarih: 14.07.2015

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve KOBİ’lere yönelik uygulanan COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında açılan ve kümelenme yönetimlerinin mükemmelleştirilmesini hedefleyen “Cluster Excellence Programme” çağrısına koordinatör olarak başvurusunu gerçekleştirdi. Bu kapsamda kurulan ve İSEK’in koordinatörlüğünü yaptığı konsorsiyumda sağlık odaklı çalışan İspanya’dan SIVI Kümelenmesi, Fransa’dan Association Pole Des Microtechniques ve İngiltere’den network ağı Horizon 2020 Limited partnerleri yer almıştır. Proje sonuçlarının yılsonuna kadar ilan edilmesi beklenmektedir.