Haberler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı başvurusu gerçekleştirildi

Tarih: 14.07.2015

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programına proje başvurusu gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir ekonomik katma değer yaratmasını beklediğimiz ve toplumun yaşam kalitesini de direk ilgilendiren ulusal sağlık sektörümüzü daha hızla bir ivme ile geliştirebilmek için, daha önce bölgesel düzeydeki ortak faaliyetlerden güç alarak, ilgili tüm paydaşların (sanayi, üniversite, STK, kamu kuruluşları, vs.) güncel ihtiyaçlarına cevap verecek bir birliktelik oluşturma genel hedefi kapsamında hazırlanan proje başvurusunda, ilk etapta tıbbi cihaz odaklı olarak; 1) mevcut araştırma/hizmet altyapılarını sanayi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek (akredite etmek) ve paydaş işbirliklerini (üniversite-sanayi, sanayi-sanayi) güçlendirmek, 2) sektörel alt grupların rekabet öncesi araştırma ve pilot üretim altyapı ihtiyaçlarını hızla karşılamak, 3) Ar-Ge ve üretim ana eğilimlerini ve ihtiyaçlarını analiz edip sektörel potansiyeli ortaya çıkararak (bilişim altyapılı envanter çalışmalarıyla) öncelikli ve kısa-orta vadeli hedeflere odaklanmak, 4) hastaneler bünyesinde gerçek ihtiyaçların sistematik olarak belirlenmesine yönelik faaliyetleri ve gerçek ihtiyaçlara cevap verecek sektörel (biyo)girişimciliği desteklemeye yönelik somut iş paketleri sunulmuştur. Bu iş paketleri; Tıbbi Cihaz Pilot Üretim Tesisi, Sağlık Endüstrisi Bölgesel Akredite Test Laboratuvarlarının Geliştirilmesi, Medikal Sektör Analizleri: Medikal Sektör Araştırma ve Üretim Gücü Envanteri, Biyo-Girişimcilik ve İnovasyon Programı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi, Kurumsal Kapasite ve Organizasyonel Yapının Güçlendirilmesi başlıkları altında toplanmıştır.