Haberler

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2015 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ BAŞVURULARI AÇILDI!

Tarih: 02.02.2015

Teminatsız ve geri ödemesiz teknogirişim fikirlerinize 100 Bin TL Hibe sağlayan Teknogirşim Sermaye Desteği başvuruları açılmıştır. 02 Şubat 2015 – 20 Şubat 2015 tarihleri arasında açık kalacak başvuru portalına https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/default.aspx üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı link üzerinden Sanayi Tezleri Programı (SANTEZ), Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Teknolojik ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programlarına da başvuruda bulunabilirsiniz.

Detaylı bilgi için; Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. 


      Telefon: +90 212 359 48 00 E-Posta:       tto@boun.edu.tr www.tto.boun.edu.tr

 

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ NEDİR?

"Teknogirişim Sermayesi Desteği"; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir. Bu destek ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca bu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır. Desteklenmesi uygun bulunan girişimcilere, işletmesini kurmasını müteakip, teminat alınmaksızın ve hibe olarak en fazla 100.000 TL destek verilecektir. Desteğin süresi bir yıl olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Destek başvuru koşulları ve kimler yararlanacak?

· Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.

· Bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, mezun olacakları üniversitenin yetkili birimlerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına düzenlenen, bu durumu belirten bir yazı alacaklardır. (Formatı ön başvuru dosyasında bulunmaktadır.)

· Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce mezun olmuş kişiler ise mezun oldukları üniversitelerden aldıkları çıkış belgesinin veya diplomanın aslı gibidir onaylı bir kopyasını (üniversitelerinden de aslı gibidir onaylatabilirler) başvurularına ekleyeceklerdir.

· Destekten faydalanması uygun bulunan iş fikri sahipleri işletmelerini, kabul yazısının Bakanlık tarafından kendilerine tebliğ edilmesini müteakip kuracaklar ve bu işletmeyi tek başına temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicil Gazetesi ile belgeleyeceklerdir.

· Kurulu bir işletme üzerinden yapılan iş fikri başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 2. Desteğin süresi ve miktarı ne kadardır?

Destekleme süresi 12 aydır. Desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanacak en yüksek destek miktarı teminat alınmaksızın ve hibe olarak 100.000,00TL’dir.

      3. Desteklenecek gider kalemleri nelerdir?

Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje bütçesinde desteklenecek gider kalemleri, 5746 Sayılı Kanunun 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin "Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı" başlıklı 7. Maddesinde verilmektedir.

     4. Teknogirişim Sermayesi Desteği başvurusunda       yararlanılacak mevzuat nedir?

Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak amacıyla bu desteği verecek merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine başvuruda bulunacak olan girişimcilerin yararlanacakları mevzuat aşağıda verilmiştir.

· 12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun"

· 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği"

· 06/08/2008 tarih ve 26959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği,

· Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 6.2.2009 tarih ve 2009/21 Sayılı Genelgesi.