Haberler

Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesi kuruldu

Tarih: 14.02.2014

İnovita projesi ile yakalanan sinerjinin, yüksek teknolojiye dayalı üretimi tetikleyen ve gerçek anlamda eknomik değer yaratan bir yapıya dönüşmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin önceliklerinin “sağlık endüstrisi odaklı” olarak geliştirilmesi hedefiyle, 2014 yılında İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi kuruldu. Bu kümelenme; İnovita ve İTAM gibi platformlarının yanında; Teknopark İstanbul koordinasyonunda; İstanbul Sanayi Odası, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi kurucu ortaklığında; 81 firma, 13 üniversite, 13 STK ve 1 kamu kurumunu bir araya getirdİ. Sürekli yeni katılan üyelerle İSEK her geçen gün gelişiyor.

İSEK, planladığı kapsamlı faaliyetlerini kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıda hızla gerçekleştirebilmek için; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu sene içinde başlatmış olduğu Kümelenme Destek Programına proje başvurusunda bulunmuş, uzun bir değerlendirme süreci sonunda son dörde kalmıştır. 2014 yılında sadece bir projenin desteklendiği bu çağrı programına 2015 yılında yeniden başvuru yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca İSEK kapsamında, Avrupa Birliği COSME – Cluster Excellency Programına da bir proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Çağrı programı değerlendirme sonuçları henüz açıklanmamıştır.

İSEK kapsamında ve İnovita ana koordinasyonu ile, 2014 yılında önemli ulusal ve uluslararası fuarlarda temsiliyet ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirildi. 3- 6 Nisan 2014 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Expomed 2014 Fuarı'na (İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı) yaklaşık 700m2’lik bir alanla katılım sağlandı. İSEK Fuar alanında kümelenme üyesi 18 start-up firma, 7 üniversite ve araştırma merkezine ve 2 kamu kurumuna ücretsiz alan sağlanırken, İnovita Girişimcilik Portföyünde yer alan Yenilikçi Fikirler Poster alanında 35 poster sergilendi ve fuar boyunca devam eden İSEK Seminerleri düzenlendi. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. https://inovita.org/news.php?id=27

İSEK, 23-26 Haziran 2014 tarihlerinde San Diego’da düzenlenen BIO14 fuarında Türkiye Başbakanlık Yatırım Ajansı sponsorluğunda oluşturulan Türkiye Pavilyonu’nda yer aldı. Dünya genelinde çeşitli kümelenme birliktelikleri ile birebir görüşmeler gerçekleştiren İSEK temsilcileri, gerek kurumsal ölçekte gerekse firma ölçeğinde işbirliklerine yönelik bağlantılar kurdu. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. https://inovita.org/event.php?id=107&up=2

İSEK kurucu ortakları; kendi kurumsal kapasiteleri ve mevcut üyelerin ortak öncelikleri kapsamında kümelenme faaliyetlerinin ana iş paketlerine (eğitim, kuluçka ve ortak tesis kurulum gibi) 2015 yılında da dış proje desteklerini beklemeden devam etmeye, ek destekler alındığında bu tür faaliyetlerinin hızını ve ölçeğini geliştirme kararı almıştır ve  katkı vermek isteyen tüm ilgili bölgesel kuruluşlara (üniversite, STK, firma, kamu kuruluşu) katılım ve katkı sağlama çağrılarını devam ettirmektedir.