Haberler

İNOVİTA Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi Sektör Analizi hazırladı.

Tarih: 10.11.2013

Sektör Analizi Anketi, İNOVİTA (Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu) tarafından hazırlanmıştır. ülkemizin 2023 yılındaki hedefleri arasında sağlık teknolojilerinde bölgemizin önemli merkezlerden birisi olması hedeflenmiştir. Önümüzdeki 10 yılda sağlık teknolojilerine duyulan ihtiyaçlar, diğer sektörlerden daha fazla büyüyecektir. INOVİTA olarak bu anket ile Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sağlık sektörü firmalarının rekabet durumlarını, gelişim alanlarını, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını daha iyi inceleyerek çıkan sonuçlar doğrultusunda İNOVİTA'nın faaliyetlerini sektör ihtiyaçlarlyla bağdaştırmayı hedefliyoruz.

İNOVİTA, Boğaziçi üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi (www.lifesci.boun.edu.tr) tarafından üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve akademik ortamlarda yapılan araştırmaların ekonomik değere döniiştürülmesini sağlamak üzere başlatılmış bir platformdur. Kurulum aşamasında ve sonrasındaki Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı destek programlarından faydalanmıştır (www.inovita.org).

https://www.surveymonkey.com/s/inovita_sektor_analizi_anketi linkinden anketimize ulaşabilirsiniz.

Anket sonuçları tüm katılımcılarla paylaşılacaktır. Değerli zamanınızı ayırdığınız ve platformumuzun gelişim planlamasına katkı sağladığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Not:

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) önderliğinde başlatılan ve TRB2 Bölgesi’nde (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) kurulması planlanan “Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi” projesinin fizibilite çalışmalarını yürüten İTÜ Arı Teknokent akademik firması TechnoBee biraz daha kapsamlı ve ayrı bir anket çalışması yapıyor:

https://tr.surveymonkey.com/s/daka_technobee

İnovita çalışmalarında da bize sürekli destek veren Prof. Atilla Dikbaş, bu anketin duyurulması konusunda İnovita’dan özel bir ricada bulundu. DAKA bölgesindeki bu çalışmalarla ya da bu konuda Aralık ayında yapılacak çalıştayla ilgilenenlere duyurulur.