Haberler

Doç. Dr. Rana Sanyal Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olarak atandı.

Tarih: 10.10.2013

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin 1 Ocak 2009 tarihinde bu temada aldığı DPT (yeni ismiyle Kalkınma Bakanlığı) altyapı proje desteği ile kurulum sürecine başlamış, resmiyetini YÖK onayı ve 4 Ağustos 2010'da Resmi Gazete'de yönetmeliğinin yayımlanması ile kazanmıştır.

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, çeşitli akademik birimlerdeki araştırmacıları ve bilimsel uzmanlıkları disiplinlerarası bir çalışma ruhu ile bir araya getirmek, diğer akademik ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde, yenileşimci yaklaşımlar ve ürünler yolu ile ekonomik katkı ve insan yaşam kalitesini arttırma hedefli büyük projelere altyapı imkanı sağlamak, ülke olarak acilen ihtiyaç duyduğumuz nitelikli araştırmacı insan gücünü yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Yaşam Bilimlerinde bilginin beşiği, buluş ve teknolojilerin öncüsü olmak vizyonu ve yaşamı anlamak ve iyileştirmek amacıyla bilgi ve teknoloji üretilmesini sağlamak misyonu ile kuruldu. Şu anda 11 farklı birimden 60’ın üzerinde akademisyen merkez faaliyetlerine destek veriyor. Üç temel disiplenlerarası altyapı kuruldu (Temiz Oda, Vivarium, ve Akıllı İlaç faaliyetlerine odaklı Test Analiz Birimleri) ve pek çok laboratuvar altyapısının gelişmesine katkı verildi.

2008 yılından itibaren bu alandaki proje faaliyetlerinin koordinasyonunu yürüten ve resmi kuruluşundan itibaren de Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü sürdüren Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, müdürlük görevini 8 Ekim 2013 tarihinden itibaren Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Rana Sanyal’a devretti. Merkezin gündeminde, kurulumunun son aşamalarını tamamlamak, gelir ve personel politikalarının netleştirilerek kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması ve bir sonraki labların/binanın planlanması gibi kritik konular var. Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, kişisel olarak bir süre daha merkez yönetim kurulunda kalarak merkez idaresinde kendisinden görevi devralan Doç. Dr. Rana Sanyal’a ve yönetim kurulundaki genç ekibe destek vermeye devam edeceğini, İnovita platformu kapsamında merkezin daha çok sanayi ile ilişkilerine/projelerine odaklanacağını (bu bağlamda koordinasyonunu yaptığı Teknopark İstanbul bünyesindeki medikal kümelenme, kuluçka ve prototip üretim alanlarından yüksek ve hızlı gelişim beklentisi olduğunu) ve en önemlisi mensubu olduğu Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsündeki akademik faaliyeterine daha çok ağırlık vermek istediğini belirtti.

 

Doç. Dr. Rana Sanyal ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. http://www.sanyalgroup.boun.edu.tr/