Haberler

TÜBİTAK PROGRAMLARI-AÇIK ÇAĞRILAR

Tarih: 09.07.2018

 

TÜBİTAK programlarından size uygun olan açık çağrılara başvurabilirsiniz.

Yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak üzere açılan 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı detaylarına https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1003/icerik-surec linkinden ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma projelerini desteklemek amacıyla açılan 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı destekleri birinci faz ve ikinci faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenmektedir. Program ile ilgili detaylara https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1004/icerik-yuksek-teknoloji-platformlari-cagrisi linkinden ulaşabilirsiniz.

KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenen 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı detaylarınahttps://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi linkinden ulaşabilirsiniz.