Haberler

İNOVATİF HEMŞİRELER DERNEĞİ, TTGV-İDEANEST PROGRAMI KİTLESEL FON KAMPANYASINI BAŞARIYLA TAMAMLADI

Tarih: 09.07.2018

 

İSEK ile TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) arasında başlatılan işbirliği çerçevesinde, TTGV’nin kitlesel fonlama girişimi İDEANEST programında küme üyelerimizden İnovatif Hemşireler Derneği kurmak istediği bir merkez için bir kitlesel destek çağrısı başlatmıştı. Kümemizin bu kapsamdaki öncü projesi, hedeflediği miktarı destekçilerden toplayarak başarı ile tamamlanmıştır. Bu yolla toplanan miktara TTGV tarafından da ek destek sağlanmış olup, elde edilen bu mali kaynak ile buluşların prototiplenmesine yönelik destek verecek bir merkez faaliyete geçirilecektir. Bu projeyle ilgili veya sosyal sorumluluk yönü olan projelere kitlesel fonlama imkanı açarak girişimcilere ek kaynak sağlayan İDEANEST platformu hakkında bilgi için https://ideanest.org/projeler/hemsirelikte-inovasyon-atolyesi/detay adresini ziyaret edebilirsiniz. Girişimcilerimiz geliştirdikleri sağlık teknolojilerinin saha uygulamalarını bir sosyal sorumluluk projesi şeklinde kurgulayabileceklerini düşünüyorlarsa İSEK idari ekibi ile temasa geçebilirler.