Haberler

INNOGATE İNOVATİF TEKNOLOJİ FİRMALARINI ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞİNİ HIZLANDIRMA VE REKABET ALTYAPILARINI DESTEKLEME PROGRAMI

Tarih: 12.10.2017

 

INNOGATE İnovatif Teknoloji Firmalarını Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı

 

Proje Tanımı

INNOGATE, İnovatif Teknoloji Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı, isimli güdümlü proje, İTÜ ARI TEKNOKENT Proje Geliştirme Planlama A.Ş. tarafından İstanbul bölgesi içerisinde konumlanan teknoloji firmalarının ABD pazarına çıkışını desteklemek,  bu çerçevede yerli ürünlerin yurtdışı pazarda güçlenmesini sağlamak ve bununla birlikte ABD’deki girişimcilik ekosistemini ve bu alandaki bilgi birikimini Türkiye’ye transfer etmek amacıyla hazırlanarak sunulmuştur.

Proje, başvuru sahibi tarafından 3 yıldır elde edilen tecrübe ile, ajansımızın yönlendirmesiyle bölgemizin diğer teknoparkları olan Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, Teknopark İstanbul ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı’nı kapsayacak şekilde ve adı geçen teknoparkların ortaklığıyla tasarlanmıştır.

 

Proje Kapsamı

Girişimci firmaların Amerika Birleşik Devletleri’ne açılmasını sağlayacak eğitim ve destekleme sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi

Girişimcilerin ürünlerinin Amerika pazarına ve yabancı yatırımcılara erişimini kolaylaştıracak kapsamlı bir altyapı ve destekleme sürecinin oluşturulması

Benzerleri ABD – Silikon Vadisi’nde bulunan bir Teknolab ortamının, Türkiye’de ilk defa İstanbul’da İTÜ kampüsü içerisinde tüm girişimcilerin erişimine açık olacak şekilde kurulması

Bu programa katılan firmalara yatırım yapmak ve projenin destek dönemi sonrasında sürdürülebilirliğini sağlamak için merkezi İstanbul’da olacak bir Türk Girişimci Sermaye Fonu’nun oluşturulması.

 

Süreç

INNOGATE projesinde, öncelikli olarak yerli firmalarımıza Türkiye’de altyapı, danışmanlık, mentorluk ve eğitim hizmetleri verilecektir. Müteakiben, ABD pazarında rekabet edebilmeleri için İTÜ ARI Teknokent'in Amerika’daki birim ofisleri ile yurtdışı iş birlikleri oluşturulmasının, potansiyel yatırımcılara ulaşılmasının ve yurtdışı iş geliştirmelerinin desteklenmesi sağlanacaktır.

Projenin bir diğer önemli bileşeni olarak, benzerleri ABD – Silikon Vadisi’nde bulunan, İTÜ MAGNET Teknoloji Üretim Merkezi Türkiye’de ilk defa İTÜ kampüsü içerisinde tüm girişimcilerin erişimine açık olacak şekilde kurulacaktır. İTÜ MAGNET Teknoloji Üretim Merkezi İstanbul’daki girişimcilerin sanal ortamdaki kurguladıkları ürünlerinin gerçek ortamda ortaya çıkarılmasını sağlayacak olan bir teknoloji üretim merkezi ve ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini aldıkları bir çalışma alanı olarak konumlanacak bir yapı olacaktır.

Ayrıca, proje sonunda İstanbul bölgesindeki firmaların hizmetine ve kullanımına sunulacak olan bir Yatırım Fonu’nun oluşturulması planlanmaktadır.