Haberler

YAŞAM BİLİMLERİ MERKEZİ VE PROJELERİ

Tarih: 04.01.2017

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yaşam bilimleri sağlık ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren akademisyenler bir araya gelerek Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (YBM) hayata geçirmişlerdir. Merkez misyonu “yaşamı anlamak ve iyileştirmek amacıyla bilgi ve teknoloji üretilmesini sağlamak”, vizyonu ise “yaşam bilimlerinde bilginin beşiği, buluş ve teknolojilerin öncüsü olmak” olarak belirlenmiştir. (https://lifesci.boun.edu.tr/tr)

2010 yılında Merkez öncülüğünde; İstanbul Bölgesi içerisinde yaşam bilimleri ve teknolojileri alanında yürütülen bilimsel araştırmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin gerçek bir ekonomik değer haline getirilmesi amacıyla üniversite-sanayi işbirliklerinde bir arayüz olması hedeflenen İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu kurulmuştur. (http://inovita.org/sayfa.php?id=8&up=1)

İnovita İşbirliği Platformu, İstanbul’da Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri konusunda faaliyet gösteren ilgili Ar-Ge merkezleri ile üniversiteler (ulusal ve uluslararası), ilgili STK kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirerek öne çıkan sektörel ihtiyaç ve beklentileri belirlemiş ve bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere çalışmalar yapmaktadır.​

2012 yılında, İnovita İşbirliği Platformu’nun bir uzantısı olarak “Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi” projesi hayata geçirilmiştir. Projenin temel amacı; yaşam bilimleri ve özellikle sağlık teknolojileri temasında yenilikçi fikirlerin katma değer yaratacak ekonomik ürünlere dönüşmesini sağlayacak iş, operasyon ve pazarlama mekanizmalarını oluşturarak girişimciliği teşvik etmek ve bu fikirleri ürüne dönüştürmek için ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamak ve planlamaktır. Proje bu yönüyle sağlık teknolojileri alanında Türkiye’de ilk odaklı kuluçka merkezi planlama ve model ölçekte kurgulayıp kurma özelliğini de taşımaktadır. (http://inovita.org/sayfa.php?id=17&up=2)

2013 yılının sonunda, İnovita İşbirliği Platformu etrafında toplanan kritik kitle ve sektörel ihtiyaçlar göz önüne alınarak daha odaklı çalışmalar yürütmek amacıyla Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi kurgulanmıştır. Kümelenme kapsamında ilgili paydaşlar bir araya getirilmiş, çeşitli ölçeklerde firmalar, sivil toplum kuruluşları, ilgili araştırma merkezleri ve kamu kuruluşları ortak bir vizyon çerçevesinde toplanmıştır. (http://www.i-sek.org/tr)