Haberler

ISTKA DESTEKLİ PROJE BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Tarih: 16.11.2016

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin üniversite-sanayi isbirligi arayüzü olan İNOVİTA platformu kapsamında da projeler devam ediyor. İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında 2015-2016 döneminde desteklenen “İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesini tamamlamıştır. Proje kapsamında beş temel faaliyet planlanmıştır. Bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir: Kurumsal Yapıyı ve Koordinasyonunu Güçlendirme, Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme, Sektörel Rekabetçiliği Arttırma, Sektörel Odaklı Seminer, Toplantı ve Çalıştay Organizasyonları, Sektörel Kapasitenin Arttırılması, Sektörel Girişimciliğin Geliştirilmesi.  Proje sonuçları daha kapsamlı olarak ayrıca paylaşılacaktır.