Haberler

YAŞAM BİLİMLERİ MERKEZİ PROJELERİ

Tarih: 16.11.2016

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BULifeSci) yeni ve güçlü projeleri ile faaliyetlerine devam ediyor. 2015-2016 yılı döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu Projesi" isimli proje ile; halihazırda yurtdışında yapılabilen akredite test ve analizlerin, daha uygun maliyetli olarak bölgemizde yapılabilmesi, firmaların maliyetlerini düşürerek ve ürün güven endekslerini arttırarak rekabet güçlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

BULifeSci, TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı’nın beraber çıktıkları “Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı” kapsamındaki TEAMING çağrısı ilk aşama ulusal değerlendirmelerde ilk 20 araştırma merkezi arasında yer almıştı, daha sonra Türkiye’den proje gönderme hakkını alan 7 merkez arasına girdi. BÜ LifeSci, TACLiST (Teaming to Advance the Center for Life Sciences and Technologies) başlıklı projesini, H2020 – TEAMING başvurusunu göndermiş bulunmaktadır.

BULifeSci, araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenlemek için çıkarılan 6550 Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında ilk başvurusunu yapmış olup, son değerlendirme ve onay süreci devam etmektedir.