İSEK 2.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Tarih: 11.04.2014
Yer: İSO ODAKULE

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) 1 Ocak 2014 tarihinde resmi olarak başlayan faaliyetlerine, her geçen gün daha da kurumsallaşan yapısından aldığı güçle devam ediyor. Şubat ayında başlayan ve her ay düzenli olarak toplanmakta olan İSEK Kurucu Yönetim Kurulu Toplantılarında kümelenme ile ilgili faaliyet planı, yeni üyelikler, kümelenme özelinde düzenlenecek işbirliği görüşmeleri ve gelecek planları gibi konular gündeme alınarak, planlanmaktadır.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Teknopark İstanbul yürütücülüğünde sunulmuş olan kümelenme projesi değerlendirme süresi sonrasında ilk Genel Kurul düzenlenecektir.