2. Kardiyovasküler Bilimlerde Biyomühendislik ve İnovasyon Toplantısı 23 Kasım 2013, Acıbadem Maslak Hastanesinde düzenlenecek.

Tarih: 23.11.2013
Yer: Acıbadem Maslak Hastanesi

Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu tarafından düzenlenen, Kardiyovasküler Bilimlerde Biyomühendislik ve İnovasyon başlıklı toplantıların ikincisi Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 23 Kasım 2013 günü düzenlenecektir.

 

 

 

 

Kardiyovasküler Bilimlerde Biyomühendislik ve İnovasyon-2

Acıbadem Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İnovita

23 Kasım 2013, Acıbadem Maslak Hastanesi

 

Toplantı Direktörü:  Tayyar Sarıoğlu

Düzenleme Kurulu: Cengizhan Öztürk, Kerem Pekkan, Şahin Şenay, Yusuf Yalçınbaş

 

Program

09:00-09:05: Açılış konuşması,

Tayyar Sarıoğlu

 

I. OTURUMOturum Başkanları: Güldal Süer, Ufuk Eren, Rüçhan Akar

09:05-09:25: Yaratıcı düşünceden ürüne,

Nezih Hekim, Okan Üniversitesi

 

09:25-09:45: Deneysel ve hayvan araştırma laboratuvarları nasıl kurulur? Nasıl çalışır?  Kamuran Kadıpaşaoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

 

09:45-10:05: Kardiyovasküler bilimlerde klinik beceri ve simülasyon laboratuarının yeri, Mehmet Emin Aksoy, Acıbadem Üniversitesi

 

10:05-10:20: Tartışma

 

10:20-10:30 Kahve Arası

 

10.30-10.50: Ürün geliştirmede üniversite- sanayi  işbirliği,

Cengizhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi, İnovita

 

10:50-11:10:Tubitak proje destekleri, başvuru, değerlendirme ve patent süreçleri

Sevim Tekeli

 

11:10-11:30: Tıbbi cihaz ve malzeme üretiminde Türkiye nerede?

Nezih Hekim

 

11:30-12:00: Tartışma

 

12:00-13:00: Yemek Arası

 

II. OTURUM: Oturum başkanları:

Barış Diren, Cem Alhan, İhsan Bakır

 

13.00-13.20: Kardiyovasküler  CT ve MR yeni gelişmeler,

Özlem Saygılı, Acıbadem Üniversitesi

 

13:20-13:40: Kardiyovasküler MRG ve klinik değerlendirme,

Gültekin Karakuş, Acıbadem Üniversitesi

 

13:40-14:00: Doku mühendisliği ve Kardiyovasküler uygulamalar,

Ercüment Ovalı, Acıbadem Üniversitesi

 

14:00-14:20: Intrauterin kardiyovasküler deneysel modelleme,

Kerem Pekkan, Koç Üniversitesi

 

14:20-14:40: Tartışma

 

14:40-15:00: Kahve Arası

 

15:00-15:20: Robotik cerrahide teknolojik gelişmeler,

Evren Samur, Boğaziçi Üniversitesi

 

15:20-15:40: Kardiyopulmoner bypass teknolojilerinde yenilikler,

Serdar Günaydın, Medline Hastanesi.

 

15:40-15:55: Yapısal kalp hastalıklarında yeni uygulamalar, yeni stentler,

Sinan Dağdelen, Acıbadem Üniversitesi

 

15:55-16:10: Ventrikül destek cihazlarında ve yapay kalpte neredeyiz?

İlker Sipahi, Acıbadem Üniversitesi

 

16:10-16:30: Tartışma