Tübitak Sağlığa Özel Proje Destek Çağrıları Bilgi/Hazırlık Çalıştayı

Tarih: 14.08.2013
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi Yönetim Binası Konferans Salonu

YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA
TÜBİTAK’TAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ATILIM:

SAĞLIĞA ÖZEL PPROJE DESTEK ÇAĞRILARI

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 15 Ocak 2013 tarihinde yapılan 25. Toplantısında, sağlık alanı ülkemiz ArGe faaliyetleride öncelikli olması gereken alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bkz(http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/64_2013_106.pdf).

TÜBİTAK, nispeten daha yüksek bütçeli projelere destek verebilen ve tematik odaklı proje mekanizmalarını kullanarak (1003 ve 1511) son bir ay içinde peşpeşe yeni çağrılara çıkmıştır. Bu çağrılar çağrı detayları kısmında toplu olarak verilmiştir. Ancak bu çağrıların bir çoğu için ilk aşama başvuruları son tarihleri Eylül ayının başındadır.

Bu proje mekanizmaları konusunda daha detaylı teknik bilgi almak, deneyimleri paylaşmak, mevcut altyapı olanaklarını tanımak ve projenizi bir üst seviyeye taşımak için kritik gördüğünüz hizmet ve ArGe paydaşlarınızla buluşmak için Boğaziçi Üniversitesi LifeSci&İnovita olarak 14 Ağustos Çarşamba günü tüm gün sürecek bir etkinlik planlıyoruz. 

10.00 - 12.00                        Açılış ve Yeni Sağlık Çağrıları Teknik Bilgilendirme

                                         - TEYDEB 1511 Çağrıları, Ömer Öğredici, TÜBİTAK

                                         - ARDEB 1003 Çağrıları (TBD)

                                         - KAMAG Biyobenzer İlaç 1007 Çağrısı (TBD)

                                         Soru - Cevap, Davetli Aktif Katılımlı Bilgi Alışverişi

 

12.00 - 13.00                        Öğle Yemeği (+Networking ve Lab Ziyaretleri)

                

13.00 - 14.00                       Proje Yazımında Temel Noktalar, Yanlışlar, Öneriler
                                          Cengizhan Öztürk, Boğaziçi LifeSci & İnovita

                                          Türkiye’de Klinik Araştırma: Mevcut Durum (Etik Kurul Onayı Acaba Bana Gerekli mi?)
                                          Şule Mene, Mene Research

 

14.00 - 14.30                       Kahve Arası (+Networking)

 

14.30 - 16.00                       Pazar Payı: Projemle İlgili Sağlık Ekonomisi Verilerine Nasıl Ulaşırım?
                                          Mustafa Karamızrak, İnovita

                                          Fikri Mülkiyet Konularını Baştan Düşünmeyi/Planlamayı Unutma!
                                          Gökçen Gökçe, Ankara Patent

                                          Katılımcılardan Kısa Tanıtımlar
                                          (Tıbbi Cihaz Onay Süreci, Tıbbi Cihaz Endüstriyel Tasarım, Ar-Ge Mühendislik Hizmetleri ... )

 

ÇAĞRI KODU

SAĞLIĞA ÖZEL ÇAĞRI BAŞLIKLARI

SON BAŞVURU

 

İlaç

 

1001 - İlaç 
SB0103

Hücresel Tedavi Ürünlerinin Geliştirilmesi

6 Eylül 2013

1001 - İlaç 
SB0104

Yeni İlaç Geliştirme

25 Ekim 2013

1007-SB-2013-01 Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretimi 8 Kasım 2013

 

Aşı

 

1001  - Aşı
SB0101

Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi

6 Eylül 2013

1511
AŞI-01

Toplum sağlığı açısından önemli viral hastalıklara karşı koruyucu aşıların üretilmesi

04 Aralık 2013

 

in vitro Diyagnostik

 

1001 - Tanı Kiti
SB0102

Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi

6 Eylül 2013

1511 - Tanı Kiti
TK-01

Doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi

04 Aralık 2013

1511 - Tanı Kiti
TK-02

Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein ayrıştırılması, saflaştırılması veya analizinde kullanılacak kitlerin ve/veya materyallerin geliştirilmesi

25 Ekim 2013

1511 - Tanı Kiti
TK-03

Biyokimyasal tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi

25 Ekim 2013

1511 - Tanı Kiti
TK-04

Mikrobiyoloji ve immünoloji tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi

25 Ekim 2013

1511 - Tanı Kiti
TK-05

Histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin geliştirilmesi

04 Aralık 2013

 

Biyomedikal Ekipman

 

1001 - ekipman 
SB0201

Biyomedikal Görüntüleme Teknolojileri

6 Eylül 2013

1001 - ekipman 
SB0202

Kateter ve Endoskopik Görüntüleme Teknolojileri

6 Eylül 2013

1001 - ekipman 
SB0203

Kanser Teşhis, Planlama ve Tedavi Teknolojileri

6 Eylül 2013

1511 - ekipman
BE-01

Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek amaçlı dış iskelet robotlarının ve bileşenlerinin geliştirilmesi

25 Ekim 2013

1511 - ekipman
BE-02

Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar ve bunlara yönelik ileri üretim sistemlerinin geliştirilmesi

04 Aralık 2013

1511 - ekipman
BE-03

Yenilikçi diyaliz sistemleri ve infüzyon/perfüzyon pompaları ile alt bileşenlerinin geliştirilmesi

04 Aralık 2013

1511 - ekipman
BE-11

Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak ve katma değer üretecek e-sağlık, evde bakım, tedavi ve takip sistemlerinin geliştirilmesi

25 Ekim 2013

1511 - ekipman
BE-12

Taşınabilir ve mobil medikal görüntüleme sistemleri ile görüntü analiz yöntemleri

04 Aralık 2013

1511 - ekipman
BE-13

Tıbbi modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi

04 Aralık 2013

 

Biyomalzeme

 

1001 - biyomal. 
BM0101

(Teşhis ve Tedavi Amaçlı, Hedefe Yönlendirilebilen) Mikro/Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi

6 Eylül 2013

1001 - biyomal.
BM0102

Doku Rejenerasyonunu Hedefleyen Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Ürünlerinin Geliştirilmesi

6 Eylül 2013

1001 - biyomal.
BM0103

Katma Değeri Yüksek, Fonksiyonel İmplant  Malzemelerin Geliştirilmesi ve/veya Üretilmesi

6 Eylül 2013

1511 - biyomal.
BM-01

Sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal veya sentetik polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi

25 Ekim 2013

1511 - biyomal. BM-02

Kardiyovasküler sistem ve dermatolojik uygulamalar için rejeneratif biyomalzemelerin geliştirilmesi

04 Aralık 2013

1511 - biyomal.
BM-03

Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm doku iyileşmesi

25 Ekim 2013

1511 - biyomal. BM-04

Diz/kalça/tümör/el ve diğer ortopedik implantlar ve/veya protezlerin geliştirilmesi

25 Ekim 2013

1511 - biyomal. BM-05

Maksilofasiyel, kraniyel kemik, dental ve çene eklem implantlarının geliştirilmesi

04 Aralık 2013

1511 - biyomal. BM-06

Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi

04 Aralık 2013

Çağrıların çoğu iki aşamalı olarak düzenlenmiş durumdadır, bu ilk aşamada kolaylık sağlasa da ikinci aşamada değişiklik alanı daraltmaktadır. Aradığınız alt başlıklar  başka bir çağrı başlığı altında da olabilir, tüm ilgili olabilecek çağrıların yukarıda belirtilen linklerine giderek (1001 ve 1511) bakmanızı tavsiye ederiz. Örnek olarak; üre/ürik asit/kreatinin sensörü geliştirilmesi veya (insulin sensörlü) ilaç pompası geliştirilmesi konuları diyaliz sistemleri çağrısının alt başlıklarından birisi olarak belirtilmiştir. Bir fikir birden fazla çağrı altına da girebilmektedir.

 

İlgili adresler şöyledir:

 

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programında yeni açılan İlaç Geliştirilmesi Çağrısı ile ayrıntılı teknik bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz. (Yurtdışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle ilgili kurallar hakında da kısa bilgi verilmektedir) Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 25 Ekim 2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.

 

1511-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/1511 adresinden alabilirsiniz. (1003 ve 1511 proje destek mekanizmaları arasındaki kısa bir fark tablosu bulunmaktadır, çoğu proje 1001 ya da 1511)

 

Açık/devam eden tüm 1003 projeleri toplu listesi: http://ardeb1003.tubitak.gov.tr/

 

Açık 1511 cagrilarinın toplu bir listesi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/oncelikli-alanlarda-ozel-sektore-yonelik-34-yeni-cagri

 

Sağlık alanında pekçok projenin değerlendirilebilmesi ve onaylanması için etik kurul onayı alması gerekmektedir. Bu konuda hazırlıklarınızı da hızla yapmanızı tavsye ediyoruz. Etik Kurul bilgiler:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/etik-kurul-ve-yasal-izin-belgelerinde-dikkat-edilecek-hususlar
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/etik_onay_bilgi_notu_21_01.pdf

 

1007-detaylı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/biyobenzer-ilaclarin-yerli-olarak-gelistirilmesi-ve-uretimi-cagrisi,  http://www.tubitak.gov.tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-1007-cagrilari adreslerinden ulaşabilirsiniz. Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 08.11.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.

Abdi İbrahim
Aka Biyoteknoloji
Anadolu Sağlık Merkezi
Ankara Patent
Arel Üniversitesi
Argeteknolab Tıbbi Cihaz
Arısoy Biyoteknoloji
Bahçeşehir Üniversitesi
Bıçakçılar AŞ
Boğaziçi Üniversitesi
CEND Danışmanlık
Dokutek
Done Genetik
Ebiltem TTO
Eczacıbaşı
Ege Üniversitesi
Ekinler Endüstri
Etkin Tıbbı Cihazlar
General Elektric
Glia Medikal
GYTE
Hayriya
İ.E.İ.S
İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İvital
Koç Üniversitesi
Lokus Sağlık Hizmetleri
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Meditel AŞ
MENE Research
Micro Medicine
Morus Biyoteknoloji
MSGSÜ-ETAM
Niceye Group
Nobel İlaç
Okan Üniversitesi
Ortotek Ltd. Şti.
OSTİM Medical San.
Özyeğin Üniversitesi
Polifarma İlaç
Sabancı Üniversitesi
Sanovel İlaç
Sem AŞ
Simeks Medical
Şehir Üniversitesi
Technederun
Techneon
TİTCK
TÜBİTAK
Web Kumanda
Yıldız Teknik Üniversitesi
YKSN

Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi TÜBİTAK Sağlığa Özel Proje Destek Çağrıları Bilgi/Hazırlık Çalıştayı düzenledi.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun Sağlık alanını ülkemiz Ar-Ge faaliyetlerinde öncelikli alan olarak belirlemesinin ardından TUBİTAK, 1003 ve 1511 tematik odaklı proje çağrı mekanizmalarını kullanarak peş peşe yüksek bütçeli çağrılara çıkmıştır.

İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi, bu mekanizmalar hakkında detaylı bilgi vermek ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla 14 Ağustos 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Yönetim Binası Konferans Salonunda TÜBİTAK Sağlığa Özel Proje Destek Çağrıları Bilgi/Hazırlık Çalıştayı düzenlemiştir. Tüm gün süren etkinliğin ilk bölümünde ARDEB 1003, TEYDEB 1511, TÜBİTAK KAMAG çağrı programları hakkında bilgilendirme yapılırken, ikinci bölümünde ise katılımcıları projeleri daha üst seviyeye taşıyabilmek için kritik olan Ar-Ge paydaşlarıyla buluşturmak üzere sunumlar yer almıştır. Bu sunumlarda; sağlıkla ilgili pazar bilgilerine nasıl ulaşılır? Türkiye’de klinik araştırma nasıl yapılır? Etik kurul onayı hangi projeler için gereklidir? Proje başvurularında ortay çıkan yenilikçi fikirlerin korunması ne tür faydalar sağlar ve nasıl korunur? gibi konular hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Çoğunluğu özel sektör olmak üzere, ilgili STK, akademik ve kamu temsilcilerinden oluşan 100 kişiyi aşkın bir katılım sağlanan çalıştayın son bölümünde arzu eden katılımcılar kendilerini tanıtmış, projelerine ortak arama veya iş birliği yapma çağrısında bulunmuşlardır.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için İnovita ekibi ile direk temasa geçebilirsiniz.