Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı

Tarih: 04.10.2011
Yer: Cemile Sultan Korusu

Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı gerçekleştirildi

Cemile Sultan Korusu - 4 Ekim 2011

HEDEF: YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNDE İSTANBUL’UN BÖLGESEL BİR ÜS ve CAZİBE MERKEZİ OLMASI

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi ile İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün kurucuları arasında yeraldığı İnovita – Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu üniversite- sanayi işbirliği modeline sunduğu yeni yaklaşımı sanayi liderlerine yönelik bir çalıştayla ilk kez kamuoyuna tanıttı. İnovita, düzenlediği ilk başlangıç paydaş toplantısında sektörden ve akademik dünyadan 150’ye yakın uzmanı buluşturdu. 

4 Ekim 2011 tarihinde Kandilli, Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı, özel ve kamu sektöründen temsilcilerin yanı sıra, Küba Nörobilim Araştırma Merkezi’nden Prof. Pedro A. Valdes, Drexel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Banu Onaral ve Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Birimi’nden stProf. Dr. Hasan Mandal gibi uzmanları İnovita çatısı altındaki bu toplantıda buluşturdu. Toplantıya sağlık, gıda ve kimya sektöründen temsilcilerin yanı sıra ilgili kamu kuruluşlarından da yetkililer katıldı.

‘BÜ Kandilli Kampüsü Ar-Ge, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri alanında bölgesel bir üs haline gelecek’ststProf. Dr. Hasan Mandal 

Prof. Dr. Hasan Mandal

İnovita Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cengizhan Öztürk İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İşbirliği Platformu’nun, bilimsel araştırma ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi hedefiyle yola çıktığının altını çizdi. Öztürk, platformun bu doğrultuda ilgili üniversite araştırma merkezleri, kamu, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile yatırımcılar arasında köprü kurarak, paydaşların ortak daha büyük hedeflere giderken ihtiyaç duyacağı hizmetleri sunacağını ve ihtiyaç duyacağı fiziksel altyapılar tasarlayıp oluşturacağını belirtti.

Uzmanlar dünyadan örnekleri tartıştı

İnovita Proje Paydaş Başlangıç Toplantısı’na katılan Prof. Dr. Pedro A. Valdes Sosa ‘’Küba’da Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri ‘ başlıklı sunumunda Küba’da yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren Cuban Neuroscience Center (CNEURO) bünyesinde yürütülen Biyoteknoloji Programı’nı aktarırken; Prof. Dr. Pedro A. Valdes SosaProf. Dr. Banu Onaral, ‘Üniversite-Sanayi Ürüne-Dönüşüm Araştırma Ortaklığı “Coulter” modelinden esinlenmiş bir sunum’ başlığıyla toplantıya katıldı. Üniversite erken evre projelerinin destek fonları ile nasıl hız kazandığını ve iyi bir yatırım imkanı yarattığını örnekleriyle anlatan Prof. Dr. Hasan Mandal, ‘Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenileşim Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü’’ sunumunda Seramik Araştırma Merkezi ve onun işletme kimliği olan SAM A.Ş. örneğini katılımcılarla paylaştı.

İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu Hakkında

Bu proje kapsamında kurulmakta olan işbirliği platformu; bölgemizde yaşam bilimleri ve teknolojileri konusunda çalışan üniversitelerdeki Ar-Ge odaklı ilgili laboratuvar/merkezler 
olmak üzere tüm araştırma merkezleri, sektördeki kamu ve sanayi kuruluşları arasında gerekli köprüyü yapılandıracak, paydaşlarının ihtiyaç duyduğu ve ilerde 
duyacağı hizmet/eğitim/destek konularını belirleyecek, bunların öncelikl

18:00 - 21.00 İnovita Proje Başlangıç Paydaş Toplantısı18:15 Açılış Konuşmaları

Kurucu Üniversite Temsilcileri (BÜ, SÜ, İÜ)

Davetli Konuşmacılar (ISTKA, Kalkınma, Sağlık, ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları)*

18:45 İnovita Tanıtımı

19:00 Panel: Başarı Hikayeleri, Benzer Platformlar

Küba’da Yaşam Bilimler ve Teknolojileri 
Prof. Pedro A.Valdes Sosa

Dünyadan Örnekler, İstanbul’a Düşen Rol 
Prof. Dr. Banu Onaral

SAM Tecrübesi Bize Yol Gösterebilir mi? 
Prof. Dr. Hasan Mandal

20:00 Open Forum

Başarı Öyküleri Platform Temsilcileri