TıpTekno2011 BİYOMUT

Tarih: 13.10.2011
Yer: Antalya

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği tarafından gerçekleştirilen Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TıpTekno2011) bu yıl ilk kez Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (16. BİYOMUT-2011) ile birlikte gerçekleştirildi. Tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek, hem biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılmasını, hem de sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesini hedefleyen kongrede, İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu Tıp Teknolojilerinde Ar-Ge’den Ürüne Geçiş Süreci: Nereden Başlayacağız? temalı bir oturum gerçekleştirmiştir. Aşağıda oturumla ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

 

 

İNOVİTA - NEREDEN BAŞLAYACAĞIZ?

İnoVita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cengizhan Öztürk’ün moderatörlüğünde yürütülen panele, İnovita kurucu ortaklarından İstanbul Üniversitesi’ni temsilen İnovita Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Akan, Boğaziçi Üniversitesi’ni temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Rana Sanyal ve İnovita Projesi İdari Yöneticisi Doç. Dr. Nezih Hekim katıldı. Doç. Dr. Cengizhan Öztürk, geçen yıl TıpTekno2010 kongresinde konuşulan konulara atıfta bulunarak başladığı sunumda geçen yıl “Neden Üretim Yapamıoyruz?” konulu panel başlığının bu yıl “Ar-Ge’den Ürüne Geçiş Süreci: Nereden Başlayacağız?” temasında olmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. İnoVita projesinin üç kurucu ortakla yola çıktığını belirten Öztürk, bu sayının mutlaka artması gerektiğinin altını çizerek projenin yeni ortakların katılımına açık olduğunu belirtti. Öztürk, İnoVita projesinin hedeflerini, planlanan temel faaliyetlerini ve çalışma gruplarını tanıtarak devam ettiği sunumunu son olarak projenin ilk temel faaliyetlerinden biri olan ve 4 Ekim 2011 tarihinde İTO Cemile Sultan Korusu Tesislerinde gerçekleştirilen İnoVita İşbirliği Çalıştayı ve Proje Başlangıç Paydaş Toplantısı hakkında bilgi vererek sonlandırdı.

Doç. Dr. Cengizhan Öztürk’ün konuşmasının ardından İnoVita projesi İdari Yöneticisi Doç. Dr. Nezih Hekim 4 Ekim 2011 tarihli İnoVita Çalıştayı ve Proje Başlangıç Paydaş Toplantısında konuşulan konulara değinerek, platformun vizyon ve misyonu hakkında bilgi verdi. Nezih, toplantıya katılan paydaşların taleplerinden yola çıkarak sektörün ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçların karşılanması için platforma düşen rollere değinerek sunumunu sonlandırdı.

İnoVita yürütme kurulu üyesi ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Aydın Akan Türkiye’de yerli Tıbbi Cihaz alım oranının %10’dan daha düşük bir oranda olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, bu konuda üniversitelerde yürütülen projelerin de öğrenci ve asistan odaklı olmasından dolayı sürdürülebilirliğinin sağlanmadığını, mezuniyetle birlikte projelerin çok büyük bir oranda rafa kaldırıldığını belirtti. Aynı zamanda bilimsel çalışmaların genelde prototipleme aşamasına gelmeden önce sonlandırıldıkları için projelerin bir ürüne dönüşemediğinin, patentlenemediğinin ve ekonomik değer yaratamadığının altını çizdi. Bu boşluğun doldurulmasının önemini vurgulayan Akan, algoritmaların oluşturulurken gerçekleştirilecekleri ortamın da öğrenilmesi ve bu ortamda çalışmalar yapılarak prototipleme aşamasına kadar sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

İnoVita yürütme kurulu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Rana Sanyal, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Tıp ve Eczacılık Fakültesi olmamasına rağmen, Platform bünyesinde faaliyet gösteren ve koordinatörü olduğu akıllı İlaç Çalışma Grubunun faaliyetlerini Eczacılık Fakülteleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu kapsamdaplatformu gerek endüstri-akademi dünyası arasında gerekse akademik dünyanın farklı birimleri arasındaki bağlantıları kuran bir yapıştırıcı rolü üstlendiğini vurguladı.

Panel katılımcılarının konuşmalarının ardından panelistler katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Halil Özcan Gülçur, Türkiyegenelinde pazarlama kültürünün eksik oluşu, akademisyenlerin çalışmalarına da yansıdığını belirterek, akademisyenlerin pek çoğunun yaptıkları araştırmaların ürüne dönüştürülerek pazarlanabilir olduğunu bilmediklerini vurguladı. Bu konuda özellikle akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ürüne dönüştürülmesi süreçlerini içerecek bir eğitime ihtiyaç duyduklarını ekledi.

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Laboratuar Hizmetleri Direktörü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Münire Hacıbekiroğlu öncelikle yöneticilerde farkındalık yaratmak gerektiğini vurgulayarak, yöneticilerin irade koymasını sağlamak gerektiğini belirtti. Yönetici bilinçlendirme toplantılarının düzenlenebileceğini belirten Hacıbekiroğlu, yöneticileri bu işlere teşvik etmenin önemini vurguladı. Akademik araştırmaların ürüne dönüştürülmesi sürecindeki geri kalmışlığın tüm sebebini öğretim üyelerine yüklemenin doğru olmadığını belirten Hacıbekiroğlu, akademisyenlerin sunuş-pazarlama tekniği bilmeseler bile tüm bu aşamaların organizasyonel olarak idari bir mekanizmayla oluşturulması gerektiğini savundu. Ayrıca mevcut Türkiye sisteminin öğretim üyelerinin zamanlarını belli sınırlar ve mecburilikler çerçevesinde oldukça kısıtladığını ekledi. Son olarak, akademik araştırmaların ürüne dönüştürülebilmesi için gerekli eforu sarfederken temel araştırmanın önemini de göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yekta Ülgen de Özcan’ın yorumlarına katılarak, ürünlerin talep edilmemesi ürünü tanıtamamaktan kaynaklandığını belirtti. Ülgen, öncelikli olarak talep yaratabilmek için tersten başlamak gerektiğinin altını çizerek pazarı ve sektörü çok iyi analiz etmenin ve gerektiğinde ihtiyaçları dahi ortaya çıkarabilmenin önemini vurguladı. Ülgen, akademisyenlerin inovatif ürün ve pazarlama teknikleriyle ilgili eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtti. Son olarak, sanayinin platformu veya benzer oluşumlara başvurma nedenini irdeleyen Ülgen, çok hızlı değişen dünyada değişime ayak uyduramayan tüm fikir, araştırma, proje veya ürünün yok olmaya mahkum olacağını belirtti.

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sezai Vatansever ise bilimsel araştırmaların ürüne dönüştürülmesi sürecinde yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayarak, ilaç araştırmalarının döner sermaye engeline takıldığı örneğini verdi. Vatansever, ayrıca İnoVita projesinin özellikle Akıllı İlaç çalışma grubu faaliyetleri için İlaç Sanayi İşadamları Derneği ile İstanbul Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı ile işbirliği içerisinde olunması gerektiğini vurguladı.

Işık Üniversitesi Mühendislik Fak. Dekanı Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos, platformun karşılaşacağı en büyük zorluğun Türk sanayicisini ikna etmek olduğunu belirterek, sanayicinin öncelikle kendine güveni olmadığını vurguladı. İstefanopulos ayrıca kaynak yaratmak için patentin öneminin altını çizerek döner sermaye kavramının üniversite-sanayi işbirliği için büyük problem oluşturduğunu belirtti. İstefanopulos son olarak Işık Üniversitesi oalrak bu platformun paydaşları arasında yer almak isteyeceklerini ekledi.

Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği ve İTO Tıbbi Aletler Meslek Komitesi Başkanı ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Eryaşar 4 Ekimde katıldıkları İnoVita Ünversite-Sanayi işbirliği çalıştayının çok faydalı geçtiğini belirterek, üretim ve pazarlamanın birbirinden farklı unsurlar olduğunu ve bu konularla ayrı ayrı uğraşan kişilerin her iki konuya birden hakim olmasının kolay olmadığını vurguladı. Panelistlerden Nezih Bey’in sunumuna ithafta bulunan Eryaşar, İnoVita vizyon ifadesinde yer alan 10 inovatif ürün üretme hedefine ulaşma yolunda kaç ürün üretilmesi gerektiğini sorguladı. Sanayi tarafından bakıldığında kaynak ve üretimi satma konusunda ülkede sıkıntıların olduğunu belirten Eryaşar, yapılan yerli üretimin de kama değeri olmayan, insangücüne dayalı ve yurtdışından ikame gelen ürünlerle yapıldığını ekledi. Son olarak, karşılaşılan diğer temel problemlerden biri olarak Faydalı Model almanın zorluklarına değinen Eryaşar, alınan faydalı modellerin de yeterince korunamayarak, taklitlerin hızlıca piyasaya sürüldüğünü vurguladı.

İnoVita panelistleri forum boyunca konuşulan konular ve sorulara istinaden paydaş feedbacklerinin öneminin altını çizerek paneli sonlandırdı.

1. Gün   13 EKİM 2011  Perşembe ANA SALON

14.00-14.30    

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Aydın AKAN (Kongre Başkanı)
Doç. Dr. Halil Özcan GÜLÇÜR (BİYOMUT Başkanı)
Prof. Dr. Sezai VATANSEVER   (Biyomedikal ve Klinik Müh. Dernek Başkanı)

14.30-15.15    

SEMİNER (S1)
Biyomedikal Mühendisliğinin Dünü Bugünü
Prof. Dr. Yorgo İSTEFANOPULOS (Işık Ünv.)

15.15-16.45    

İnovita:YAŞAM BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİLERİ İSTANBUL İŞBİRLİĞİ  PLATFORMU Çalıştayı
Tıp Teknolojilerinde Ar-Ge’den Ürüne Geçiş Süreci: Nereden Başlayacağız?
Doç.Dr. Rana SANYAL (Boğaziçi Ünv.)
Doç.Dr. Nezih HEKİM (İnovita)
Doç.Dr. Cengizhan ÖZTÜRK (Boğaziçi Ünv.)
Prof.Dr. Aydın AKAN (İstanbul Ünv.)

16.45-17.00    

Kahve Molası

17.00-18.30    

Moderatör: Panelistler: 

PANEL (P1)
Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 
Prof. Dr. Selim ŞEKER (Boğaziçi Ünv.)
Prof. Dr. Tunaya KALKAN  (İstanbul Ünv.)
Prof. Dr. Osman ÇEREZÇİ (Sakarya Ünv.)

18.30-…..       

Açılış Kokteyli