Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Paydaş Toplantısı

Tarih: 07.01.2012
Yer: TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 6-7 Ocak 2012 tarihinde TÜBİTAK TÜSSİDE tesislerinde Bilimsel İnziva ve Paydaş Toplantısı düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi Yasam Bilimleri alanında çalışan öğretim görevlileri, 6 Ocak 2012 tarihinde araştırmalarını sunumlarla paylaştığı, yurtdışı ve yurtiçi ortak proje başvurularını değerlendirip, tartıştığı bir bilimsel inziva gerçekleştirdi.

7 Ocak 2012 tarihinde ise Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin stratejik konumlanması ile ilgili geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirildi.  Makro çerçevede (dünya ve ülke) Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini etkileme potansiyeli olan Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Sektörel (PESTS) eğilimlerin tartışıldığı çalıştayda;  Merkezin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri (SWOT) belirlendi ve bunlardan hareketle Merkezin temel gelişim stratejileri oluşturuldu.

09:00-09:30  Tanışma ve Çalışma Programının Tanıtımı

 

09:30-10:30  Makro Çevre Analizi-I  

Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Sektörel 

Eğilimlerin Aktif GrupYöntemleriyle Değerlendirilmesi (I) 

 

10:30-11:00 Çay / Kahve Arası 

 

11:00-12:30  Makro Çevre Analizi-II

Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Sektörel 

Eğilimlerin Aktif Grup Yöntemleriyle Değerlendirilmesi (II) 

 

12:30-14:00  Öğle Yemeği

 

14:00-15:30  Paylaşım ve Önem/Etki Analizi

Grupların Oluşan Görüşlerini Birbiriyle Paylaşması;  

Eğilimlerin Önemli ve Etkililerinden Fırsat ve Tehlikelerin Belirlenmesi

15:30-16:00 Çay / Kahve Arası

 

16:00-16:30  Değerlendirme ve Kapanış