Biyogirişim Destek Fonu Portföyündeki Proje Sunumları

Tarih: 02.02.2012
Yer: Kandilli

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Girişimci Ailesinin Tüm Değerli Mensupları,

 

İnovita ve HayalEt işbirliğiyle başlatmış olduğumuz, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri odaklı girişimci proje havuzuna başvurunuz ve oluşturulmakta olan fon desteğine gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Böyle bir etkinlik kapsamında değerli çalışmalarınızı dinlemek, tüm hakemler ve biz koordinatörler tarafından çok büyük bir gurur ve keyif kaynağı olarak değerlendirilmiş olduğunu öncelikle belirtmek isteriz. Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri alanında şu anda sadece buzdağının görünen kısmını görme şansını bulduk, ama bu konudaki güçlü potansiyelin farkına vardık. Yeni koçluk/destek/işbirliği yaklaşımımız ile bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi için hem bu etkinliklere devam etme, hem de destek fonunu hızla artırma gayreti içine girmiş bulunmaktayız.

 

Başvuru dokümanları incelenerek ilk aşamayı geçen projeler, bildiğiniz gibi 2 Şubat 2012 ya da 16 Şubat 2012 tarihlerinde sunumlara çağrılmıştı. Sunum aşamasına katılmış bulunan projeler, hakemlerden görüşler alınarak ve onlardan alınan değerlendirme formları detaylı incelenerek aşağıdaki tablolara ayrılmış bulunmaktadır.

 

Bu tablolar ile üç değişik proje grubu oluşturulmuş bulunmaktadır:

 

1.      Seçilen (proje destek havuzuna alınmaya aday) projeler

2.      Stratejik işbirliği adayı projeler/firmalar

3.      İzleme grubuna alınan projeler

 

Her proje sahibi ile, bireysel mesaj ya da birebir görüşme yolu ile detaylı değerlendirmeler Mart ayında yapılacaktır.

 

İlk aşamada, yalnızca ilk gruptaki projelere çeşitli seviyelerde altyapı kullanımı, malzeme ve hizmet alımı desteği verilecektir. Bu destekler projelerde kritik ara aşamalarına gelinmesine bağlı olarak artabilecektir. İkinci gruptaki projeler ile stratejik işbirliği görüşmelerine hemen başlanacaktır.

 

İzleme grubuna (3. grup) alınan projelerin/fikirlerin önümüzdeki dönemde yalnızca uzaktan takibi yapılacaktır. Bu projelerin de, bazı kritik görülen gelişmeler sonrasında, ileriki başvuru dönemlerinde yeniden değerlendirmeye alınarak destek havuzu kapsamına katılma şansları bulunmaktadır. Proje sahiplerinin bu kapsamdaki şansları, detaylı görüş ve yönlendirme mesajları ile, ya da birebir görüşmelerle verilecektir.

 

Göstermiş olduğunuz ilgi için yeniden çok teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.

I.oturum - 2 Şubat 2012

II.oturum - 16 Şubat 2012