İnovita Ortaklık Forumu: Yaşam Bilimlerinde Bölgesel Gelişim

Tarih: 17.04.2012
Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Rektörlük Salonu

“İnovita Ortaklık Forumu: Yaşam Bilimlerinde Bölgesel Gelişim” çalıştayı düzenledi.

17 Nisan 2012 Salı günü, Rektörlük Konferans Salonunda, “İnovita Ortaklık Forumu: Yaşam Bilimlerinde Bölgesel Gelişim” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Çalıştayda, Yaşam bilimleri alanında üniversitelerdeki araştırma merkezlerinin etrafında gelişen uygulama-hedefli projelerin ve faaliyetlerin, bölgesel kalkınma stratejileri ile nasıl koordine edilebileceği konusu incelenerek,  Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri sektörünün İstanbul’un bölgesel gelişimi açısından potansiyeli irdelendi. Kamu ve sanayi kuruluşlarından katılımcıların da yer aldığı geniş katılımlı çalıştayda, Türkiye’deki gelişmeler ve fırsatlar tartışıldı.

Açılış konuşmalarında Drexel ve Boğaziçi Üniversitesi rektörleri üniversitelerinde yaşam bilimlerine verdikleri önemi vurguladılar ve kendi kurumları hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

 

Programın panel kısmı, Drexel Üniversitesinden Prof. Dr. Banu Onaral ile aynı üniversitede Coulter proje destek programı yürütme kurulunda aktif çalışan Rıfat Pamukçu’nun moderasyonunda yapıldı. Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri konularında; hem üniversite-sanayi işbirliği konusunda öncü çalışmalar yapan, hem de çevrelerinde üniversite içindeki gelişmelerden güç alarak teknolojik tabanlı bir kentsel dönüşüme yol açmış olan ABD’den üç üniversite temsilcisi yaşadıkları deneyimlerini izleyicilerle paylaştıklar. Duke Üniversitesi ve etrafındaki Araştırma Üçgeni Prof. Barry Myers tarafından detaylı anlatıldı. Aynı şekilde, Yousepf Yazdi tarafından Johns Hopkins Üniversitesi ve Baltimore şehrinin oldukça geri kalmış doğu kısmında sağladığı değişim paylaşıldı. Drexel Üniversitesi ve Philadelphia’da 30. cadde etrafındaki dönüştürücü etkisi ise Davood Tashayyod tarafından masaya yatırıldı.

 

Konuşmalarda, üniversitenin uygulamaya dönük aktif bir ara yüzünün olması gerekli olduğu vurgulandı. Bu üç üniversitede de, yaşam bilimleri alanında Coulter Vakfı tarafından destekli yürütülen bir proje havuzu oluşturma ve mentorluk esaslarına dayana bir mali destek ve proje olgunlaştırma proje faaliyeti yürütülmektedir. Her üç kurum sunumlarında sanayi ile ilişkilerinde önemli bir altyapı sağlayan bu faaliyetleri hakkında konuşmacılara detaylı bilgi verdiler.

 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen İnovita projesi kapsamında benzer şekilde özel bir destek fonu ve mekanizması 2012 yılında başlatılmıştı.  Yurtdışında daha önce başarıyla uygulanmış olan özel bir proje destek/yatırım fonu ve mekanizması olan Coulter fonlarından esinlenerek hazırlanan proje kapsamında genç girişimcilerin bu alandaki fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek amacıyla teknik danışmanlık ve altyapı desteği sağlanması planlanmaktadır.  Panel sonrasında, bir önceki gün İnovita Uygulama-Hedefli Araştırma Ortaklığı Uluslararası Değerlendirme Çalıştayında (16 Nisan) uluslararası katılımcılar tarafından değerlendirilerek proje adayları arasından seçilen üç projeye kısa birer sunum yapma fırsatı verildi. Bu projeler şunlardır:

 

Isı ve Sıcaklık Kontrollü Yağ Emme Kanülü (Heat and Temperature Controlled Lyposuction Canulle) , Ebru Çataltarla-Sıralı

Hybridoma Teknolojisi ile Antikor ve Hızlı Tanı Kitleri Üretimi (Antibody and Rapid Diagnostic Kits Productıon via Hybridoma Technology ), Serkan Uğurlu

Enefeksiyon Hastalıklarına Bütüncül Bakış: Patojen-İnsan Protein Etkileşimleri Veritabanı (A Holistic Approach to Infectious Diseases: Pathogen Human Protein Interactions Database) – Saliha Durmuş Tekir

 

Bu projeler ve başlatılması düşünülen destek mekanizmasıyla ilgili bilgilere ilgili web sayfasından ulaşılabilir  (http://www.inovita.org/?sayfa=hayalet).

 

Bu etkinliğin proje sunumları sonrasındaki kısmı katılımcıların davetli konuşmacılara sorular sorduğu ve katkıda bulunduğu bir açık forum şeklinde yürütüldü. İlk olarak, İstanbul Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı Sn. Süleyman Bayezit bölgesel kalkınma konusunda desteklenen projeler ve ajansın genel stratejileri hakkında konukları bilgilendirdi. Katılımcılar genel olarak yaşam bilimleri alanının Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un öncelikli gelişim alanları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Yurtdışından elen katılımcılar da bu konuda benzer görüşler ileterek uluslararası ağların ve işbirliklerinin önemini vurguladılar. Türkiye’de uzun vadeli teknolojik tabanlı yatırımların yaygın olmadığı ancak yine de yatırımcıların kısa vadeli (arsa ve ticari gelişim endeksli) yatırımlar yerine yeni arayışlara girebilecekleri belirtildi. İyi ve fizibilitesi yapılmış projelere, yurtiçinden ve yurtdışından kaynak destekli gerek duyulan yatırım desteğinin her zaman bulunabileceği belirtildi. Kampüs alanları dışında başlayan kentsel dönüşüm faaliyetleri ile kampüs içi araştırma ve altyapı geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunun önemi yurtdışından örneklerle belirtildi. Bu konuda bölgesel yönetim ve kamu kuruluşları ile temaslarda bulunulması önerildi. İnovita ekibinin ayrıca araştırmacı tıp fakülteleri ve öncü klinisyenlerle bağını güçlendirmesi istendi. Sağlıkta dönüşüm projesinin sanayiciler için ortaya koyabileceği fırsatların detaylı incelenmesi ve anlatılması istendi. Her düzeyden üretici ve sanayici ile temasta olunması ve İnovita’nın faaliyetlerine güçlenerek ve gelişerek ileriki senelerde de devam etmesi dileği tüm katılımcılar tarafından paylaşıldı.

 

Bu etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Cengizhan Öztürk ile direk temasa geçebilirsiniz. 

İnovita Yenileşim Ortaklıkları Forumu:
Yaşam Bilimleri Destekli Bölgesel Gelişim

17 Nisan 2012, Salı 

 

Rektörlük Konferans Salonu, Boğaziçi Üniversitesi
 

PROGRAM

14.00 - 14.30               Hoşgeldiniz 

Cengizhan Öztürk
İnovita, Boğaziçi Üniversitesi 

Kadri Özçaldıran
Rektör, Boğaziçi Üniversitesi 

John Fry
Rektör, Drexel Üniversitesi 

14.30 - 16.00               Panel: Yaşam Bilimleri Destekli Bölgesel Gelişim - 
 

Moderatorler: Rıfat Pamukcu, Banu Onaral

İyi Uygulamalar:     

- Duke University              Research Triangle (Barry Myers)

- Johns Hopkins University               Baltimore (Yousepf Yazdi)

- Drexel University                 Philadelphia (Davood Tashayyod)

16.00 -16.15                Kahve Arası 

16.15 -17.00                Sunumlar : İnovita Uygulama Hedefli Araştırma Ortaklıkları Aday Projeleri 

17.00 -18.30                Forum: ABD ve Türkiye’de Üniversite Destekli Bölgesel Gelişim  -

Moderator: Cengizhan Ozturk

Akademisyenler, Yatırımcılar, Sivil Toplum Kuruluşu ve Kamu Temsilcileri (Fonlayıcı Kuruluşlar, Belediyeler, Bakanlıklar) (davetli)

18.30 - 21.00   İkram - Reception  (Rektörlük )