Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı

Tarih: 15.05.2012
Yer: Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi

İnovita, Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı Çalıştayı düzenledi.

 

Metrenin milyarda biri olan nanometre ölçüsündeki fonksiyonel ürünlerin imalatı ve ölçülmesi ile ilgilenen Nanoteknoloji; diğer sektörlerde olduğu gibi, gıda sektörüne ait önemli ve güncel problemlerin çözümünde de, gittikçe kullanımının yaygınlaşmasına kesin gözüyle bakılan özgün çözümler sunmaya başlamıştır. Bu konunun uzmanlarıyla detaylı incelenmesi için, İnovita kurucu ortaklarından SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) ana koordinasyonunda; 15 Mayıs 2012 Salı günü Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı başlıklı, uluslararası katılımlı bir çalıştay gerçekleştirildi. Nanoteknolojinin ülkemizdeki gıda alanındaki öncü ve aday uygulamaları anlatıldığı toplantıda; insan sağlığına olası faydalar ve tehditler tartışıldı. Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya gıda alanında sektöre yön veren bir çok firma temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. 

PROGRAM                                                 

10:00 - 10:15         Açılış Konuşmaları

Volkan Özgüz, SUNUM; Nezih Hekim, İNOVİTA

 10:15 - 10.45          Gıda Güvenliği Açısından Tarım ve Gıda  Sanayiinde Nanoteknoloji Uygulamalarının  Olası  Yararları ve Riskleri

Prof. Dr. Selma Tozanlı (IEANM)

10:45 - 11:00         Ara

11:00 - 11:30         Nanoparçacıklar ve Gıdaya Etkileri

Prof. Dr. Artemis Karaali (Yeditepe Üniv)

11:30 - 12:00         Nanoliflerin Gıdalarda Enkapsülasyonda ve Stabilite Sağlamada Kullanımı

Prof. Dr. Filiz Altay (İTÜ) 

12:00 - 12:30         İşlevsel gıdalar

Prof. Dr. Şebnem Harsa  (IYTE)  

12:30 - 13:30         Yemek Arası

13:30 - 13:50         Gıda Sektöründe Inovasyon Beklentileri

Dr. Mehmet Pala (Gözlem Lab)

13:50 - 14:10         Gıda Paketlemede Nanoteknoloji

Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu (Sabancı Üniv) 

14:10 - 14:30         Gıda Sektöründe Nanoteknoloji Uygulamaları ve Riskler

Doç. Dr. Gürer Budak (Nanobiomed)

14:30 - 15:00         Ara       

15:00 - 16:30         Panel – Türkiye’de Fırsatlar ve Engeller

(Moderatör: Volkan Özgüz, SUNUM)