UK-TURKEY COLLABORATION OPPORTUNİTY

Tarih: 14.08.2018
Yer:

 

Londra temelli inovasyon işbirliği şirketi Tekiu olarak Birleşik Krallık hükümetinin Newton Fund programı tarafından fonlanan T-DEB projesi, Birleşik Krallık'la inovasyon işbirliklerinden faydalanmak isteyen tüm büyüklükteki şirketlerden başvuruları kabul etmektedir.

Projenin ilk adımı olarak sağlık alanında İstanbul'da TTGV'de (19 Eylül) ve Ankara'da ODTÜ Teknokent'te(12 Eylül) yarım günlük workshop'lar düzenlenecektir. 

Kamu fonuyla desteklenen bu iki yıllık projeye seçilen şirketlere kamu yararı adına (seyahatlar dahil) ücretsiz destek sağlanacaktır.

İnovasyon süreçlerinin herhangi bir noktasını güçlendirmek için Birleşik Krallık'ta bir kurumla veya şirketle teknik, teknolojik veya iş sürecine yönelik işbirliğinden faydalanabilecek Türk şirketler, workshop'lardan sonra seçildikleri takdirde proje kapsamında Birleşik Krallık'tan partner bulmaları için birebir destek alacaktır ve en gelecek vaat eden işbirlikler projenin sonunda bir etkinlik kapsamında yatırımcılara ve fon veren kuruluşlara tanıtılacaktır. 

Başvuru ve detayalar için http://www.tdebproject.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Healthcare, Medtech & Biotech Workshops

İstanbul (TTGV): 19 Eylül

Ankara (ODTÜ Teknokent): 12 Eylül