İnovita Proje Bitiş Değerlendirme Toplantısı

Tarih: 19.07.2012
Yer: Kandilli

İnovita Proje Bitiş Değerlendirme Toplantısında Yoluna Devam Etme Kararı Aldı. 

19 Temmuz 2012 tarihinde İnovita-Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu yürütme kurulu üyelerinin, projesi kapsamında destek veren öğretim üyelerinin, proje uygulama ekibinin, proje danışmanlarının yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış ve yapmakta olan çok değerli danışmanların katılım sağladığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme toplantısında, İnovita’nın on iki ay gibi kısa bir süre içerisinde, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri alanında ve üniversite - sanayi işbirliği konusunda akla ilk gelen kurum olarak tanınırlığının sağlandığı ve sektöre yön veren önemli bir oluşum olarak varlığının kabul edildiği belirtilmiştir. Platformun bu başarısının temel nedenleri arasında, sektörel ihtiyaçlara, eğilimlere ve bu konularda işbirliklerinin sağlanmasına yönelik organize ettiği seminer, toplantı ve tematik çalıştaylar ile tüm bu etkinliklerin duyurulması, sonuçlarının paylaşılması ve platformun genel tanınırlığının attırılması amacıyla düzenlediği tanıtım faaliyetlerinin etkin rol oynadığı vurgulanmıştır.

Değerlendirme sonunda, İnovita’nın 2012 yılı yaz sonuna kadar faaliyetlerinin devam edeceği belirtilerek; ileriye dönük gelişim stratejileri arasında, faaliyetlerini üniversite ölçeğinde mi yoksa yeni destek mekanizmaları, işbirlikleri ve ortaklıklar dâhilinde geliştireceği daha güçlü bir platform olarak bölgesel ölçekte mi sürdüreceği konusunun gündeme alınması önerildi. Bu kapsamda, diğer paydaşlar ve kalkınma ajansının da katıldığı bir çalıştay ile yaz sonuna kadar bu stratejinin kesinleştirilmesine karar verildi.