TURKISH HUMAN BRAIN MAPPING MEETING

Tarih: 21.11.2017
Yer: İstanbul Üniversitesi

21-25 Kasım 2017 tarihlerinde Organization for Human Brain Mapping (OHBM) desteğiyle, OHBM’in Türkiye temsilciliğini üstlenen Beyin Araştırmaları Derneği tarafından İstanbul Üniversitesi’nde “Turkish Human Brain Mapping Meeting-2017” (http://www.bad.org.tr/turkish-human-brain-mapping-meeting-2017/program/)  düzenlenecektir. Toplantının ilk 2 gününde, “Recent Advances in Human Brain Mapping” başlıklı sempozyum, Küba Nörobilim Merkezi’nden Pedro Valdes Sosa, OHBM-Alp Bölgesi Şubesi Başkanı Roland Beisteiner ve Uluslararası Nöroinformatik Koordinasyonu’ndan (International Neuroinformatics Coordinating Facility – INCF) Linda Lanyon’ın ve Türkiye’deki çeşitli nörogörüntüleme ve hesaplamalı sinirbilim gruplarının katılımıyla gerçekleşecektir.

Sempozyumda, INCF’in Türkiye birimini oluşturmak üzere INCF temsilcileri ile bir yuvarlak masa oturumu gerçekleştirilecektir. Sempozyum sonrasında 23-25 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarında fonksiyonel MR analizlerini içeren 3 günlük nörogörüntüleme kursu yapılacaktır. Etkinliğin 2. günü  planlanan “Round-Table: Enlargement of the OHBM-Turkey Chapter and Building the Turkish Node of the INCF – Creating a Network of Turkish Neuroimaging and Neuroinformatics Centers” başlıklı yuvarlak masa toplantısında küme koordinatörümüz Prof. Dr. Cengizhan Öztürk moderatör olarak yer alacaktır.