Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Biriminin (Vivarium)

Tarih: 22.11.2012
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası

Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Biriminin (Vivarium), "Marmara Bölgesi Deneysel Hayvan Üniteleri Koordinasyon Platformu" (MADEKOP) toplantısına ev sahipliği yaptı.

 "Marmara Bölgesi Deneysel Hayvan Üniteleri Koordinasyon Platformu" (MADEKOP) toplantısı; Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi (Vivarium) evsahipliğinde, 22 Kasım 2012 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşti.

TOPLANTI HAKKINDA KISA BİLGİLER

Deney hayvanları günümüzde birçok alanda hem bilimsel araştırma, hem de eğitim amaçlı olarak kullanılmakta ve özellikle sağlık alanındaki araştırmalarda yaygın olarak deney hayvanlarına gerek duyulmaktadır. Gün geçtikçe sayısı gittikçe artan bu tür bilimsel çalışmaların deneysel hayvan hakları da gözetilerek yürütülmesi, ilgili araştırmacı ve kurumlar için ayrı sorumluluklar getirmektedir. Deney hayvanları üzerinde yapılacak her araştırma; öncelikle ulusal mevzuata ve uluslararası normlara uygun olarak kurulmuş ve bu konuda yetkin kişilerden oluşturulmuş resmi bir “Deney Hayvanları Etik Kurulu” onayı almalı,  bütün çalışmalar hayvan refahını da gözeten çok yönlü bir yaklaşım ile planlanmalı ve tüm deneyler ruhsat almış ünitelerde ya da bu birimlerin aktif desteği ile gerçekleştirilmelidir.

Ülkemizde, deney hayvanları birimlerinin kuruluşları, hayvanların bakımı, barınmaları  ve nakilleri gibi konulardaki genel standartlar;  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın  13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir. Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimleri, bu yönetmelik esas alınarak, hayvan refahı en üst düzeyde tutulacak şekilde ve ruhsatlı olarak faaliyet göstermelidir. Bu kapsamda; Marmara Bölgesinde bulunan laboratuvar hayvanları ile ilgili tüm birimlerin yakın iletişim halinde bulunulmalarının ve aralarındaki koordinasyonun geliştirilmesinin; bu birimlerin iyileştirilmesi, verimli kullanılması ve ileriye dönük gelişme faaliyetlerinin planlanmasında önemli faydalar sağlayacağı düşünülmüştür. Bu amaçlarla, 28 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hamit Okur evsahipliğinde, Laboratuvar Hayvanları Derneği Başkanı Doç. Dr. Siyami KARAHAN’ın katılımı ile yapılan ilk tanışma toplantısında,  Marmara Bölgesi Deney Hayvanları Üniteleri Koordinasyon Platformu (MADEKOP) oluşturulmasına ve daha kapsamlı bir çağrı ile değişik kurumların evsahipliğinde düzenli toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.

MADEKOP ikinci toplantısını, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Gülay Barbarasoğlu evsahipliğinde yapmıştır. Bu toplantıda, aşağıda belirtilen konular gündeme alınmış, platform olarak sorunlar değerlendirilmiş ve yakın bir tarihte ruhsat alan Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi (VIVARIUM) birimi yerinde incelenmiştir.