Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı master planı ile Kandilli Bilim ve Teknoloji Binası proje çalışmaları tamamlanarak üniversite yönetimine sunuldu.

Tarih: 28.11.2012
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu’nun İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) aldığı bir proje desteği ile başlatılmış olan, Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı Master Planı ve projenin birinci fazını oluşturan Kandilli Bilim ve Teknoloji Binası mimari uygulama önerileri Kandilli Bilim ve Teknoloji Binası Danışma Kurulu (*) üyelerine 28 Kasım 2012 günü resmi olarak sunuldu.

Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi bir bütün olarak; yeni bir mekânsal ve işlevsel organizasyon ruhu ile, kısa ve uzun vadeli araştırmaların sürdürülebildiği ve araştırma sonuçlarının çeşitli destek mekanizmaları ve kurumsal işbirlikleri yardımıyla uygulamaya dönüşebildiği modern bir ortam yaratacak şekilde, profesyonel bir ekip tarafından, yerleşke ve üniversite bünyesindeki tüm ilgili paydaşlarla birebir görüşmeleri de içeren iki seneye yaklaşan bir sürede detaylı olarak incelendi. Bu kapsamda, ağırlıklı olarak mevcut yerleşkenin yapılaşabilir (arka görünüm) kısmı, belediye mevcut imar planı yapılaşma esaslarına, yerleşkenin tarihsel Rasathane kimliğine ve doğal zenginliğine uygun olacak şekilde ele alındı. Yeni alanlar; açık mekâna dayalı olarak araştırma laboratuvarlarına, öğrenim ve iletişim yerlerine, sosyal ve yaşam alanlarına, her türlü bilimsel/kültürel etkinliklere uygun ortamlara dönüşecek ve en önemlisi belirli bir master plan çerçevesinde zaman içinde ihtiyaca dayalı olarak uygulamaya geçecek şekilde tasarlandı.

Bu sunum ile, projenin birinci ve başlangıç fazı olarak öngörülen Kandilli Bilim ve Teknoloji Merkezi binasına ait mimari kesin ve uygulama projeleri de tamamlanarak üniversite yönetimine iletilmiş oldu. Yerleşkenin gelecekteki tüm gelişimi ve eklenecek yeni binaların tasarımları; yeşil kampüs ve yeşil bina özellikleriyle uyumlu, yerleşkenin sahip olduğu doğal ve tarihi mirasıyla harmonize olabilen, fonksiyonel tasarımıyla benzersiz ve küresel ölçekte bir ileri araştırma ve teknoloji merkezi olma kimliğini ve arzusunu yansıtacak özgünlükte kurgulanmıştır. Bu çalışmaya destek veren akademisyenler bu sunum toplantısında; üniversitenin diğer kampüslerinde gözlemlenen yerleşim hatalarının, bu yerleşkede de tekrarlanmaması ana motivasyonu ile yola çıktıklarını ve üniversite yeni yönetiminden, gerekli onay, gözden geçirme ve bütçe planlama aşamalarından sonra, bu önemli ve 70’den fazla öğretim üyesinin aktif katkı verdiği bu çalışmanın en kısa zamanda hayata geçirilmeye başlanmasını beklediklerini belirttiler.