SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN YENİ AR-GE REFORM KANUNU NE ANLAMA GELİYOR? GELİŞMELER VE YENİLİKLER

Tarih: 28.04.2016
Yer: Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü, A 203 Amfisi

EĞİTİMİN KAPSAMI

Ar-Ge Yapan Firmalara Yönelik 5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar Hakkında Bilgilendirme

Ar-Ge Reform Paketi’nin Bu Kanunlara Etkileri;

    -  Ar-Ge Merkezleri için

    - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Yer Alan Firmalar İçin

    - Tasarım Yapan Firmalar İçin

    -  Girişimciler İçin

Uçtan Uca Türkiye’deki Teşvik/Hibe Mekanizmaları Sizin için Ne Anlam İfade Ediyor?

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar için Case Study

SEMİNERİN AMACI

 -  Ar-Ge ile ilgili mevcut destek ve teşvikleri tanıtmak

  - Sağlık firmaları için örnek Ar-Ge destek/teşvik yol haritaları üzerinden Ar-Ge Reform Paketi ile ilgili farkındalık sağlamak

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı katma değer yaratma, ithal ikamesi oluşturma, dünya çapında rekabet edebilirliği artırmak amacı ile mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ve yeni düzenlemelerin geliştirilmesi için 6676 sayılı Kanun ile 1 Mart 2016 tarihinde Ar-Ge Reform Paketi’ni çıkarmıştır.

Türkiye’nin öncelik alanları arasında bulunan Sağlık sektörünün de bu gelişmelerden olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Kanun kapsamında “Ar-Ge, Üretim ve Tasarım” alanlarında tanımları doğru anlamak, işleyiş ve mekanizmalara hakim olmak kurumların bu desteklerden etkin ve doğru şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.