Boğaziçi LifeSci Merkezi ve Girişimcilik Odaklı Projelerimiz: İnovita ve İSEK-İstanbul Sağlık Kümelenmesi

Tarih: 29.03.2016
Yer:

Boğaziçi LifeSci Merkezi veGirişimcilik Odaklı Projelerimiz:
İnovita ve İSEK-İstanbul Sağlık Kümelenmesi

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
Koordinatör, İNOVİTA ve İSEK
29 Mart 2016 (Salı); 13.00 – 14.00
Yer: Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, AZ-19, 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü, İstanbul

Özet: Bu seminer daha çok öğrencilere ve yeni/genç girişimcilere yönelik düşünülmüştür. Seminerin ilk kısmında, yaşam bilimlerinde ve sağlık teknolojilerinde disiplinlerarası araştırmalar için Boğaziçi Üniversitesinde kurulmakta olan altyapılar hakkında kısa bilgi verilecektir.  Daha sonra bu tematik alana özel girişimcilere destek vermeye yönelik başlatılmış olan İnovita projesi ve Kandilli Kampüsünde Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nün yer aldığı binanın en üst katında kurulmuş bulunan İnovita-Kuluçka ortamı ve imkanları anlatılacaktır. En son olarak, İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi) projesi kapsamında planlanan faaliyetler, tanıtılacaktır. Öğrenciler/genç girişimciler; hem ülkemiz için oldukça önemli bu öncü projelere ihtiyaç duyduğumuz bazı konularda destek verebilir, hem de sağlık sektöründeki öncü sanayi kuruluşlarını tanıyarak iş tecrübesi/staj imkanı elde edebilirler

Konusmaci Hakkinda:
Cengizhan Öztürk, İstanbul (Erkek) Lisesi sonrasında, o zaman yeni kurulan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi (1984), oradan aldığı tıp derecesi (M.D.) sonrasında (1990), ilk uzmanlık tercihi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’na girdi. 1992 yılında, TÜBİTAK NATO Yurtdışı Doktora Burs Programı ile ABD’ye giderek, Drexel Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendislik alanında doktora çalışmasını tamamladı (1997). Hemen sonrasındaki 3 sene de Johns Hopkins Üniversitesi’nde tibbi görüntüleme alanında doktora sonrası araştırmalarını yaptı. 2000 yılından itibaren de Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2002-2007 arasında konuk bilim adamı olarak ABD National Institutes of Health (NIH) bünyesindeki National Heart Lung Blood Institute’de bulundu.
2008-2013 arasında, Dr. Öztürk Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde ulusal bir Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasında koordinatör sonrasında da kurucu müdür olarak görev yaptı. 12den fazla değişik akademik birimden 65in üzerinde öğretim üyesini bir araya getiren bu merkez bünyesinde; Dr. Öztürk’ün de halen koordine ettiği Mikrosistem Tabanlı in vivo Tıbbi Cihaz Geliştirme Labı ve ona bağlı özel bir Temiz Oda yanında, Deneysel Hayvan Laboratuvarı (Vivaryum) ve Test, Analiz ve Akıllı İlaç Labı bulunmaktadır. Dr. Öztürk; 2011 yılından itibaren, İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu’nun, ve 2014 yılından beri de İSEK İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi’nin kurucu kooordinatörlüğünü yapmaktadır.