İSO 9001:2015 Revizyonu Geçiş Bilgilendirme Semineri

Tarih: 17.03.2016
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu 1

Seminer Hakkında


•       ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 Geçiş Fark Analizi
•       ISO 9001:2015 Zaman Çizelgesi
•       ISO 9001:2015’in Yapısı
  1.       Kapsam
  2.       Atıf yapılan standart  ve/veya  dokümanlar
  3.       Terimler ve  tarifler
  4.       Kuruluşun  ortamı
  5.       Liderlik
  6.       Kalite Yönetim Sistemi İçin Planlama
  7.       Destek
  8.       Uygulama
  9.       Performans  değerlendirme
  10.   İyileştirme
•       Başlıca Terminoloji Farklılıkları

Konuşmacı Hakkında

Arda Güvenç, Kiwa Meyer firmasında 2007 yılından itibaren eğitmen olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları, Süreç Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İSO 31000 Risk Yönetimi, Satış ve Pazarlama Yönetimi, İSO Sistemleri Kurulumu olup, 2014 yılına kadar 2000 saatin üzerinde eğitim vermiştir. Verdiği eğitimler: Toplam Kalite, Süreç Yönetimi, Satış ve Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, Zaman Yönetimi, Etkili İletişim Teknikleri, Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri, Yönetim Sistemleri (İSO), İç Denetçi Eğitimleri, Risk Yönetimi, Proje Yönetimi.