SAĞLIK ALANINDA YENİ TÜBİTAK ARDEB 1003 ÇAĞRILARI AÇILDI!

Tarih: 15.02.2016
Yer:

TÜBİTAK ARDEB  “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında  8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açılmıştır. 1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 01/04/2016 olarak belirlenmiştir. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Sağlık alanında açılan çağrılara ve detaylı bilgilere aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

Biyomedikal Ekipman 1003-SAB-BMED-2016-1 Biyoenstrümantasyon Sistemleri

Başvuru Başlangıç Tarihi 12/02/2016 17.30 

Başvuru Bitiş Tarihi 01/04/2016 17.30

 https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-1003-sab-bmed-2016-1-biyoenstrumantasyon-sistemleri
 

Biyomalzeme 1003-SAB-BMLZ-2016-1
Nanobiyoteknoloji

 Başvuru Başlangıç tarihi 12/02/2016 17.30 

Başvuru Bitiş Tarihi 01/04/2016 17.30

 https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-1003-sab-bmlz-2016-1-nanobiyoteknoloji
 

Tanıbilim (Diagnostics) 1003-SAB-TANI-2016-1
Kanser Tanısı

Başvuru Başlangıç Tarihi 12/02/2016 17.30 

Başvuru Bitiş Tarihi 01/04/2016 17.30 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-1003-sab-tani-2016-1-kanser-tanisi
 

Temel ve Klinik Tıp Bilimleri  1003-SAB-TTIP-2016-1
Moleküler Tıp

 Başvuru Başlangıç Tarihi 12/02/2016 17.30 

Başvuru Bitiş Tarihi 01/04/2016 17.30

 https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-1003-sab-ttip-2016-1-molekuler-tip