Üniversite-Sanayi İşbirliği Başarılı Uygulamalar Çalıştayı

Tarih: 09.01.2013
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Ülkemizde üniversite sanayi işbirliği sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek ve gerekli girişimlerde bulunmak amacıyla 2007 yılında kurulan ÜSİMP - Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu 9-10 Ocak 2013 tarihlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Başarılı Uygulamalar Çalıştayı düzenlemiştir.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştayda Üniversite - Sanayi işbirliğinin sağlanarak üniversitelerimizde üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesi ve toplumsal yarar elde edilmesi amacıyla TÜBİTAK  tarafından başlatılan Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı çağrısı kapsamında ilk projelerinin değerlendirildiği aşamada TTO ofisi kurmayı planlayan üniversitelerin bir araya gelerek kazanılmış birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmaları amaçlanmıştır. Çalıştayda katılımcılar kendilerince başarılı gördükleri veya ders çıkarılabilecek USİ uygulamalarını/deneyimlerini paylaşmış, bu süreçte yaşanan sıkıntıları ve işbirliklerinden doğan çıktıları aktarmıştır. Böylece, her bir kurum/kurulusun deneyimlerinden çıkardığı derslerin derlenmesi ve kamusal birikime dönüşmesi amaçlanmıştır.

“Üniversite Bakışıyla USİ Uygulamaları” oturumu içerisinde Boğaziçi Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Lale Akarun tarafından yapılan “1863’ten Bugüne Girişimcilik ve Sanayi ile İlişkiler” sunumunda Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kazanılan deneyimler aktarılırken, sunum içerisinde Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi özelinde sanayiye verilen hizmetler ve altyapı bilgileri ile Merkezin sanayi ile işbirliğine yönelik yürüttüğü projelerden bahsedildi. Bu kapsamda geçen yıl İSTKA’dan aldığı destekle başlatılan ve Yaşam Bilimleri konusunda İstanbul Bölgesinde yürütülen bilimsel araştırmaları ve geliştirilen yeni teknolojilerin gerçek bir ekonomik değere dönüştürecek üniversite-sanayi işbirliklerinde bir ara yüz olma amacıyla kurulmuş İnovita – Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu projesi ile bu yıl yine İSTKA desteğiyle başlatılan ve üniversite-sanayi işbirlikleri ile beslenecek Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi projesi tanıtıldı.

Çalıştayda temsil edilen İnovita projesi, poster sunumunda platform kapsamında şimdiye kadar düzenlediği 60’ın üzerinde toplantı, tematik seminer ve çalıştayları kapsayan 25 ayrı etkinlik sonrasında, yaşam bilimleri odaklı üniversite-sanayi işbirliklerinde karşılaşılan ana problemleri şu başlıklar altında özetlemiştir:

Ülkemizdeki kamu yatırımları, sektörümüzdeki boşlukları gidermek üzere doğru analizler ve yönlendirmelerle yapılmamaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliklerinde karşılaşılan en yaygın problemler kurumsallaşamamış süreçlerin doğurduğu ekonomik, yasal ve bürokratik engellerdir. Teknoparklarda ise konumuzda etkin işbirlikleri ortamı oluşturulamamaktadır.

İşbirliklerinin ve girişimciliğin temelini oluşturması beklenen sektöre odaklı proje pazarları ve ön kuluçka-kuluçka ortamları yeterli sayıda değildir ve etkin faaliyet gösterememektedir.

Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojilerinde akredite olmuş sertifika veren laboratuvar altyapısı eksiktir.

Gerekli yönlendirmeleri yapacak, bağlantı kuracak ve işbirliklerini kolaylaştıracak fiziksel ve kurumsal ara yüzler ve düzenli bilgi paylaşımını sağlayacak portallar eksiktir.

Özgün yerli ürünün onay, satış öncesi klinik deneme süreçleri tam oturmamıştır.

9-10 Ocak 2013