İSEK, URGE PROJE BAŞVURUSU

Tarih: 13.01.2016
Yer:

 URGE PROJE BAŞVURUSU GENEL BİLGİ


Kümelenme yaklaşımını esas alarak yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayan program, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak hedefiyle yürütülmektedir. Destek programı, İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri (Ortak Pazar araştırma, yurtdışı fuar ziyaretleri, pazar ziyaretleri), Alım Heyeti Programları ve Şirketler için Bireysel Danışmanlık faaliyetlerini kapsamaktadır. Tüm faaliyetler (eğitim ve danışmanlık konuları, ziyaret edilecek ülkeler,  katılım sağlanacak fuarlar vs.) projenin ilk faaliyeti olarak gerçekleştirilecek İhtiyaç Analizi kapsamında firmaların birebir ihtiyaçlarına göre organize edilecektir. Proje destek oranı %75 olup ,%25’lik kısmı şirketler tarafından karşılanacaktır. URGE programı kapsamında iki adet proje başvurusu planlanmaktadır. Bunlardan ilki KOBİ’lerin ihracat faaliyetlerini geliştirmek amacıyla planlanan klasik URGE başvurusu olup, diğeri start-up’ların Silikon Vadisi ve uluslararası yatırımcılarla temaslarını sağlayacak teknolojik URGE olarak planlanmaktadır. (detaylı bilgi için lütfen ODTÜ Teknojumpp, http://teknojump.odtuteknokent.com.tr/tr ve İTÜ Gate Startup Challenge, http://itugate.com/tr/ program sitelerini inceleyiniz) URGE projeleri ile ilgili aşağıdaki linkte yer alan talep anketini 22 Ocak 2016 Cuma gününe kadar doldurmanızı rica ediyoruz. Program katılımı kesinleştikten sonra detaylı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

https://tr.surveymonkey.com/r/urgetalep

 

EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİ GELİŞTİRME (URGE) DESTEK PROGRAMI KAPSAMI

1. İHTİYAÇ ANALİZİ
• Proje Hazırlık Evresi 
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri 
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)

Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75

2. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
• Dış Ticaret Yönetimi 
• Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
• Markalaşma
• Inovasyon ve Kümelenme
• Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi 
• Kalite ve Verimlilik
• Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim 
• Moda ve Tasarım
• Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular

Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75


Örnek Eğitim Ve Danışmanlık Programları
• Küme web sitesinin kurulumu
• Küme tanıtım danışmanlığı
• Dış ticaret danışmanlığı
• Yurtdışı pazarlama danışmanlığı
• Maliyet analizi teknik desteği
• Kurumsallaşma teknik desteği
• Sektör spesifik danışmanlık (Ör: Tarımsal Danışmanlık)

3. YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler 
• Ortak pazar araştırmaları 
• Pazar ziyaretleri 
• Ticaret heyetleri 
• Yurtdışı fuar ziyaretleri
•  Eşleştirme faaliyeti 
• Küme tanıtım faaliyetleri

Destek Kapsamındaki Giderler 
• Ulaşım giderleri 
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri 
• Tercümanlık gideri
• Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
• Görsel ve yazılı tanıtım giderleri 
• Halkla ilişkiler hizmeti gideri

Destek Miktarı: Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75

4. ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek;
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri 
• Tesis ziyaretleri 
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.

Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri 
• Konaklama giderleri 
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
• Tercümanlık gideri
• Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
• Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
• Halkla ilişkiler hizmeti gideri

Destek Miktarı: Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75

5. İSTİHDAM
Desteklenen Faaliyet
Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından istihdam edilmesi
Destek Miktarı: 2 Personel
Destek Oranı : % 75

Örnek İstihdam;
• Küme Yöneticisi
• Dış Ticaret Danışmanı
• Marka Danışmanı

6. ŞİRKETLER İÇİN BİREYSEL DANIŞMANLIK
Hedef Grup;  Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar
Desteklenen Faaliyetler
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi 
• Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık alımı

Destek Miktarı: 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %70