7.DETAE GÜNLERİ

Tarih: 11.11.2015
Yer: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

1945 yılında İstanbul Üniversitesi, Tecrübî Araştırma Merkezi adı ile kurulan, 1992 yılında ise Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) olarak gelişmesini sürdüren kurum 70. kuruluş yılını doldurmaktadır ve her yıl düzenli yapılan DETAE günleri etkinliği bu nedenle “ARAŞTIRMANIN MERKEZİNDE 70 YIL” teması ile 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezinde düzenleniyor.

Enstitü, beş Anabilim Dalı’nda farklı disiplinlerden pek çok öğrencinin yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin sürdürüldüğü; Ulusal ve Uluslar arası platformda araştırma projesi ve eğitim organizasyonlarının yapıldığı; referans merkez olarak özelleşmiş tanı ve araştırma hizmetinin geliştirilip, sürdürüldüğü bir kurum olarak ülkemizdeki bilimsel ve inovatif çalışmalara öncülük etmekte ve ivme kazandırmaktadır. Ayrıca Metabolizma ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM), Tüm Genom Analiz Laboratuvarı, Tüberküloz ve Moleküler Epidemiyolojisi birimleri de Enstitüye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Toplantı programı, Enstitünün deneysel tıp alanında eğitim, araştırma ve geliştirmeye yönelik vizyonu ve birikimlerini paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Programda ayrıca araştırmacı ve öğrencilere yönelik poster sunumları planlanmıştır. Ayrıca etkinliğe katılan genç araştırmacılardan bir kişiye Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim Anısına En İyi Sözlü Bildiri ödülü ve bir kişiye Prof. Dr. Makbule Aydın Anısına En İyi Poster Bildirisi ödülü verilecektir.

www.detaegunleri.org