MEDICA 2015

Tarih: 16.11.2015
Yer: ALMANYA

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi 16-19 Kasım 2015 tarihlerinde Duesseldorf’ta (Almanya) düzenlenecek dünyanın en büyük sağlık ve medikal ürünler fuarından biri olan Medica Fuarı’na 5 üyesi ile ortak bir alanda katılım sağlayacaktır.

İSEK kümelenme üyesi firmaların ihracat ve uluslararası pazarlama ve işbirliklerini arttırma hedefine yönelik katılım sağlanacak uluslararası fuarlardan ilki 16-19 Kasım 2015 tarihlerinde Duesseldorf’ta gerçekleştirilecek Medica 2015 fuarı olarak planlandı. İMMİB koordinasyonunda organizasyonu yapılan Türkiye Pavilyonu bünyesinde İSEK Genç Girişimci ve İnovasyon Zonu ortak stant alanı ile katılım sağlanacak fuarda, İSEK üyesi 5 yenilikçi firma, kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkanı bulacaktır. Bu firmaların faaliyet alanları aşağıda verilmiştir:

Argenit; 2009’da kurulmuş, dijital mikyoyapı görüntüleme ve analiz sistemleri geliştirmektedir (www.argenit.com.tr)

Durmaz; 2010’da kurulmuş, X-ışınlı ürün tasarımı ve geliştirilmesi alanında Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir (www.durmazteknoloji.com.tr)

Hayriya; 2012’de kurulmuş, giyilebilir vücut sensörleri (EKG, EEG, EMG), nörobilim, bio-feedback, bio-mekanik alanında hizmet vermektedir (www.hayriya.com)

Medimiks; 1993’te kurulmuş, biyoteknoloji alanında moleküler patoloji, moleküler biyoloji ve genetic laboratuvarları ile üreme biyolojisi merkezlerine hizmet vermektedir (www.medimiks.com)

Szutest; 2005’te kurulmuş, medikal cihazların CE belgelendirmesi süreçlerine yönelik hizmet vermektedir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. (www.szutest.com.tr)

Medica Fuarı kapsamında İSEK standımızı ziyaret eden ve işbirliği yapmak isteyen firmalar ile de görüşmeler gerçekleştirildi.  Türkiye ve özellikle İstanbul pazarına girmek isteyen ve distribütörlük ya da partnerlik için işbirliği arayışında olan firmalar ve detayları bu etkinliğin dosyalar klasöründe verilmiştir. Detaylı bilgi için bizimle ya da bizleri de bilgilendirerek direk firma ile irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında “İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı proje ile desteklenen İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, 16-19 Kasım tarihleri arasında 5 genç küme üyesi firma ile her sene düzenlenen ve dünyanın en büyük sağlık teknolojileri fuarı olan Medica’ya ilk kez katılım sağladı. İKMİB önderliğinde kurgulanan Türk Pavilyonu’nda yer alan İSEK standında bu firmalar ilk kez, hem ürünlerini ve hizmetlerini uluslararası bir fuarda tanıtma fırsatı bulmuşlar, hem de yoğun stant görüşmeleri ve toplamda 23 adet B2B (birebir) görüşme yurtdışı pazarlara açılmaya çalışmışlardır .  İSEK ise diğer kümeler ile tanışmak ve işbirliklerini arttırmak amacıyla benzer kümelenme projeleri ve platformlar ile toplam 6 görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda; önümüzdeki dönem özellikle Avrupa Birliği Horizon2020 program kapsamında açık çağrıların ortaklaşa değerlendirilmesi, küme ve firma ölçeğinde işbirliklerinin arttırılması, ortak etkinlik organizasyonlarının planlanması yönünde işbirliği çalışmaların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Fuara İSEK standında ilk kez katılım sağlayan ve iş bağlantısı geliştiren firmalar başarı hikâyelerine yenileri ekledi:

Durmaz Teknoloji firması ile Toshiba Electronics  stratejik ürün geliştirme ortaklığı gerçekleştirmiştir.

Hayriya Teknoloji firması için Avrupa'dan, Japonya'dan ve Güney Kore'den firmalar ile işbirliği fırsatları ortaya çıkmıştır. Görüşülen firmalarla ortak entegre olabilecek ürünler konusunda fikir alış verişlerinde bulunularak taraflarla işbirliği konusunda anlaşma aşamasına gelinmiştir.