“İnovita– Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi ilk Biyogirişimcilik Atölyesi’ni “Yatırımcı-Girişimci” buluşması olarak düzenledi.

Tarih: 19.06.2013
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi

Projemiz kapsamında biyogirişimciliği yaygınlaştırmak amacıyla belli periyotlarla düzenlenecek olan Biyogirişimcilik Atölyelerinden ilgi 19 Haziran 2013 tarihinde Yatırımcı-Girişimci Buluşması olarak organize edilmiştir. Etkinlik, İnovita proje veritabanında yer alan yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileriyle ilgili sekiz yenilikçi fikrin ulusal ve uluslar arası yatırımcı firmalara sunuşunun gerçekleştirildiği kapalı oturum olarak organize edilmiştir.

Yenilikçi araştırma ve buluşların ticarileştirilerek ekonomik değere dönüştürülmesi için gerekli ortam ve iletişimi sağlamak amacıyla düzenlenmiş etkinlikte gerçekleştirilen sunumlar sırasında yatırımcı gruplar projelerle ilgili detaylı bilgi alma fırsatına sahip olmuştur. Etkinlik sonrasında yatırımcı gruplar ve girişimciler arasında çeşitli seviyelerde görüşmeler başlamış ve devam etmektedir.