Kişiye Özel Tıp Semineri

Tarih: 07.04.2015
Yer: Kandilli Kampüs, AZ-19 13:00- 14:30

 Prof. Dr. Uğur SEZERMAN, Acıbadem Üniversitesi

Yeni nesil dizileme teknolojilerindeki gelişmeler kişinin genom dizisini kısa sürede ve makul fiyatlara yapılabilmesini sağladı. Bu da  kişide  var olan mutasyonların belirlenmesini olanak tanıdı. Bunların analizi ile de kişinin hastalık risklerinden hangi tedavilerin uygun olduğuna kadar tıptaki pek çok soruya kişiye çözümler üretmek çok kısa zamanda mümkün olacaktır. Bu konuşmada grubumuzda geliştirdiğimiz  “omik” veri analiz yöntemleri ve bunların günümüzde kanserden nörolojik hastalıklara tanı ve tedavi amaçlı  uygulamaları ile ilgili örnekler verilecektir.

İlgili yayınlara http://www.sezermanlab.org dan ulaşabilirsiniz.

Konuşmacı Hakkında:

Prof. Dr. O. Uğur Sezerman: Lisans (1985) ve Yüksek Lisans (1987) derecelerini  sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi Elektrik  ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinden , Doktora (1993) derecesini Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden aldı. Doktorasını İnsan genom projesini başlatan Prof. Dr. Charles Delisi gözetiminde aşı ve ilaç tasarımı konusunda yaptı. Daha önce Boston Üniversitesinde görev yaptı. Sabancı Üniversitesi kurulduğundan beri  Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Programında Öğretim üyesidir. Moleküler modelleme, yapay ilaç ve aşı tasarımı, protein mühendisliği, DNA çipleri, biosensörler, kişisel tıp konularında araştırma yapmaktadır.