Sağlık Teknolojilerinde Mevcut Girişimcilik Ortamımız

Tarih: 04.11.2014
Yer: BÜ BME Binası AZ-19 Kandilli

Cengizhan ÖZTÜRK

Boğaziçi Üniversitesi, BME

Konuşmacının 30-31 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bulunan Türk Tıp Dünyası Kurultayı bünyesinde yapmış olduğu benzer temadaki konuşması bu seminerde daha detaylı olarak sunulacak ve katılımcılarla tartışmaya açılacaktır. Ana başlıklar: 1) Tıbbi teknolojide (tıbbi cihaz ağırlıklı olmak üzere) ülkemizdeki ArGe ve üretime genel bakış, 2) Başarılı KOBİ ve Startup şirketlerden örnekler ve onlardan alınması gereken dersler, 3) Sağlık alanındaki yeni girişimci adayları için mevcut Bu-LifeSci, İnovita ve İSEK imkanları/faaliyetleri, 4) Geleceğe bakış (fırsatlar, tehditler)

Kısa Özgeçmiş

Cengizhan Öztürk, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldığı tıp derecesi (MD, 1990) sonrasında; ilk olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’na girdi (Fizyoloji alanında Tıpta Uzmanlık derecesi, 1995); 1992 yılında TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Burs Programları ile ABD’ye giderek, Biyomedikal Mühendislik alanında doktorasını tamamladı (Drexel Üniversitesi, PhD, 1997). Hemen sonrasındaki 3 sene Johns Hopkins Üniversitesi’nde Kardiyak MR konusunda doktora sonrası araştırmalar yaptı. Dr. Öztürk, 2000 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu dönemde, aralıklı olarak ama toplamda yaklaşık olarak 5 yıl, National Heart Lung Blood Institute’de (National Institute of Health, ABD)  Girişimsel MR ve Görüntü Destekli Tıbbi Girişimler konusunda konuk bilim adamı olarak görev almıştır (2002-2008). Prof. Cengizhan Öztürk, halen Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan ve üniversitede 11 farklı akademik birimden 60’dan fazla öğretim üyesinin destek verdiği Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi (BU-LifeSci) kurucu müdürlüğünü yapmıştır (2008-2013) ve halen merkez bünyesindeki vücüt içi Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi koordinasyonunu sürdürmektedir.  2011 yılından itibaren merkezin sanayi ile ilişkilerini geliştirmek için başlatılmış bulunan ve İstanbul Kalkınma Ajansı destekleri ile hızla gelişen İnovita (Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu) ve 2013 yılı sonundan itibaren de tüm bölgesel paydaşları biraraya getirmeyi hedefleyen İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi) hareketlerininin koordinasyonunu yapmaktadır. Prof. Öztürk, bir süredir Teknopark İstanbul bünyesinde Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri koordinatörü olarak ve sağlık alanındaki ilgili bazı Tübitak ARDEB ve TEYDEB çağrı program komitelerinde görev yapmaktadır.