IV. Uluslararası “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” Konferansı

Tarih: 30.10.2014
Yer: Boğaziçi Üniversitesi

Bu yıl 30-31 Ekim tarihleri arasında 4. düzenlenecek olan konferans hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

30 October, Thursday

Welcome Speech                  Prof. Gülay Barbarosoğlu, Rector Boğaziçi University, Istanbul

Keynote Speech                   Erdal Bahçıvan, Chairman of the Board, İstanbul Chamber of Industry, Istanbul

Opening Remarks               Fikri Işık, Minister of Science, Technology & Industry, Ankara

 

1st Panel                               International, Regional & National Strategies of Public Institutions on The Role of TTOs To Enhance University & Industry Relations

                                               Prof. Lale Akarun, Vice-Rector Boğaziçi University, Istanbul, Turkey (Chair)

                                               Olga Spasic, Head of Innovation Structures Section, WIPO, Geneva

                                               Giovanna Oddo, Academia, European Patent Academy, EPO, Munich

                                               Prof. Yücel Altunbaşak, President TUBITAK, Ankara

                                               Prof. Habip Asan, President Turkish Patent Institute (TPE), Ankara

José Romano, Head of Istanbul Venture Capital Initiative and European Investment Fund in Turkey, Istanbul

Coffee Break

2nd Panel                             Best Practices: “IPR in Successful University – Industry Collaborations”

                                               Li Maor, WIPO, Geneva, Switzerland (Chair)

                                               Prof. Hagit Messer Yaron, Vice Chair, Council For Higher Education Israel, Jerusalem

                                               Dr. Tamar Raz. CEO, Hadasit, the Technology Transfer Company of Hadassah Medical Organization (HMO), Jerusalem

Renée Ben Israel, VP Intellectual Property, Yissum TTO Hebrew University, Jerusalem

Tal Band, Head of IP & Life Science Group,  S. Horowitz & Co., Tel Aviv

Lunch Break

 

3rd Panel                              Best Practices: “IPR in Successful University – Industry Collaborations”

                                               Prof. Mehmed Özkan, Boğaziçi University, Chairman of Boğaziçi University IPR Commitee Istanbul (Chair)

Cengiz Tarhan, Managing Director UCLB, London

Prof. Jo Bury, Managing Director of VIB (the Flanders Institute for Biotechnology), Gent

Dr. Ljudmila Borisenko, Potsdam Research Network, Potsdam

Prof. Dr. Dieter Wagner,  former Vice-President für Knowledge and Technology Transfer of the University of Potsdam and CEO of UP Transfer Limited (GmbH), Potsdam

Prof. Georges Haour, Executive Development Institute IMD, Lausanne

Jörg Scherer, Head of the EU IPR Helpdesk’s training activities and CEO of Eurice, Berlin

Coffee Break

4th Panel                              Best Practices: “IPR in Successful University – Industry Collaborations”

Prof. Semahat Demir, US Embassy Science Fellow selected by the State Department and Rector Kültür Unversity , Istanbul (Chair)

Christopher R. Noble,  Technology Licensing Officer Massachusetts Institute of Technology Boston, Massachusetts

Rekha Paleyanda, Sr.Business Strategy & Licensing Manager at Partners Healthcare Boston, Massachusetts

Prof. Banu Onaral, Biomedical Engineering and Electrical Engineering at Drexel University, Philadelphia                                     

Bob Stembridge, Principal Patent Analyst, Thomson Reuters, London

Cocktail Prolange

 

31 October, Friday

5th Panel                              Best Practices: “IPR in Successful University – Industry Collaborations”

                                               Célia Gavaud, International Business Manager, Pera Consulting (UK), Melton Mowbray (Chair)

Dr Poul de Haan, Senior IP Counsel, Philips Intellectual Property & Standards,  Eindhoven

Ian Kershaw, MD at CDA Group Ltd., Nottingham

Dr Ian McKay, PhD, R&D IP expert, Leicester

Lidia Aguilera, Exploitation Partner in H2020 SME Projects, KIM Bcn,  Luxembourg.

Coffee Break

 

6th Panel                              Local Developments in Enhancing “University – Industry Colloborations”

Ass. Prof. Abdülmecit Karataş, Secretary General Istanbul Development Agency , Istanbul (Chair)

                                               Prof. Banu Onaral, Senior Consultant for Strategic Partnerships Teknopark Istanbul

                                               Erk Hacihasanoğlu, Director Borsa Istanbul Research Department, Istanbul

Murat Önay, Chairman of the Board, Istanbul Dudullu Organized Industrial Zone, Istanbul

Servet Koçak, General Manager, Istanbul Small & Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB) , Istanbul

Lunch Break

7th Panel                              Looking Forward: Turkish Experience

                                               Adnan Dalgakıran, Vice-Chairman İstanbul Chamber of Industry, Istanbul (Chair)

                                               İrfan Özhamaratlı, Chairman Board of Directors, Hamaratli Textiles Company, Istanbul

Mahmut Kiper, Advisor, ARİNKOM-Anadolu University Technology Transfer Office, Eskişehir

Prof. Nilüfer Eğrican, Founding President SUNTEK International & Senior Consultant for Strategic Energy Partnerships Teknopark Istanbul, Istanbul

Prof. Hamit Serbest,  President University-Industry Collaboration Centers Platform (USIMP), Adana

Coffee Break

8th Panel                              I-Four Model with BUBA

Dr. Suat Genç, VP Technology Transfer and Commercialization TUBITAK Bilgem , Istanbul (Chair)

Timuçin Bilgör, Boğaziçi University Alumni Association Business Angels (BUBA) , Istanbul

Rüçhan Ziya, Content & Internet Communication Services Senior Manager, Vodafone Turkey, Istanbul

                                               Burcu Bıçakçı,  Talent Strategy Advisor, Egon Zehnder Turkey, Istanbul

                                               Duygu Anıl, Chairperson Board of Directors, Peri Capital, Istanbul

Closing Remarks                  Prof. Lale Akarun,  Vice-Rector Boğaziçi University, Istanbul

Coffee Break

USIMP General Assembly - TTOs Roundtable

“IP Valuation Issues”         Olga Spasic (Head, Innovation Structures Section, Innovation Division, WIPO)

Dinner with panelist          (BU Alumnia  Club)

 

1 – 2 November                   USIMP –AUTM Training on “IP Valuation” at Boğazici University Rectorate Conference Room (registration required)

AUTM Instructors: Christopher R. Noble  and Rekha Paleyanda

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BU-TTO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi(EPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi(BİLGEM) işbirliğiyle uluslararası düzeyde her sene düzenlenen geleneksel konferans, 30-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek. 

Bu sene “Üniversite Sanayi İşbirliktelikleri: Başarı Örnekleri” temalı olarak tertiplenen bu uluslararası konferansın tüm katılımcılara açık olan ilk gününde  (30 Ekim),  oturumlar  Fikri Mülkiyet Hakları konusunda  ulusal, bölgesel ve global kurumların yetkililerinin kurumsal stratejilerini aktarmaları ve akabinde değişik uluslararası bölgelerden başarılı Üniversite Sanayi İşbirliktelikleri öykülerinin paylaşılmasına odaklanılacak. Israil, Avrupa ve Amerikadan ayrı ayrı paneller şeklinde bir çok başarı öyküsü ve bu işbirlikleri neticesinde yepyeni ve ticaretleştirilebilinir Fikri Mülkiyet Haklarının geliştirilmeleri ve iş-modelleri incelenecek.

Konferansın ikinci gününde (31 Ekim) ise Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan ve hibe programlarından destek alınarak gerçekleştirilmiş değişik başarılı üniversite sanayi işbirliktelikleri incelenecek. Akabinde Istanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) Başkanlığındaki bir panelde, İstanbul odaklı olarak bölgemizde gerçekleştirilen yeni üniversite- sanayi işbirliktelikleri/oluşumları tanıtılacak. Aynı zamanda konferansın sponsorlarından olan Istanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından organize edilen birpanelde iseüniversite sanayi işbirlikteliklerinde nelere dikkat edilmesi ve başarı kıstasları hem akademisyenler hem de sektör temsilcisi sanayicilerce tartışılacak. İkinci günün son oturumunda ise TTO’ların “arayüz” olarak bünyesinde biraraya getirdiği “Inventor”, “Investor”, “Industrializer” ve “Incubator” paydaşlarının nasıl uyumlu çalışabileceğini modelleyen “iFOUR” çalıştayı düzenlenecek.   

Konferansın nihayetinde ise Universite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USIMP) üyelerine yönelik olarak ve TUBITAK  Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TTO desteğinden yararlanan TTO yöneticilerinin katılacağı bir panel düzenlenecek.

Konferansı takip eden 1 – 2 Kasım tarihlerinde ise, yine Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde, eğitime kayıt yaptırmış olan tüm TTO yönetici ve uzmanlarına, araştırmacı, patent vekili ve lisans yöneticilerine  yönelik olarak, USIMP işbirliğiyle Association of University Technology Managers  (AUTM) tarafından “Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlendirmesi” konulu sertifikasyon eğitimi tertiplenecektir. Eğitimile ilgili bilgi için tıklayınız.