İnovita ve İSEK BIO 2014 fuarına katılım sağladı.

Tarih: 23.06.2014
Yer: Amerika, San Diego

İnovita (Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu) ve İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi), 23-26 Haziran 2014 tarihleri arasında San Diego’da düzenlenen ve dünyanın en büyük küresel biyoteknoloji fuarı olan BIO 2014 fuarına Türkiye Pavilyonu kapsamında katılım sağlamıştır. T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle organize edilen Türkiye Pavilyonunun resmi açılışı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sayın Bakan açılış sonrasında İnovita standına ziyarette bulunarak, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygar Merkezi ve İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar ile  İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi girişimini tebrik etmiş, bu çalışmaların bölgesel ve ülkesel kalkınma açısından öneminin altını çizmiştir.

Fuar kapsamında yapılan stant ziyaretlerinin yanı sıra işbirliğine yönelik bire bir özel toplantılar şeklinde organize edilen ‘biopartnering’  görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

İSEK-İNOVİTA Üyeleri, Projeleri ve Faaliyetleri BİO14 Fuarında Tanıtıldı

23-26 Haziran 2014 tarihleri arasında San Diego’da düzenlenen ve dünyanın en büyük küresel biyoteknoloji fuarı olan BIO 2014 fuarına, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle organize edilen Türkiye Pavilyonu’nda İNOVİTA ve İSEK kapsamındaki proje ve faaliyetlerin tanıtımı sağlanmıştır. (Türkiye Pavilyonu Planı)

 

Türkiye Pavilyonu resmi açılışı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakan açılışta standımıza gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden güç alarak başlayan ve sonrasında da İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından iki ayrı proje ile (İnovita ve İnovita Kuluçka) desteklenererek hızla gelişen ve şu anda sağlık alanında İstanbul bölgesindeki neredeyse tüm önemli paydaşları bir araya getiren bir birlikteliğin oluşturulmasından dolayı bizleri tebrik etmiş, kümelenme faaliyetlerinin bölgesel ve ülkesel kalkınma açısından öneminin altını çizmiştir.

Fuar öncesi global ölçekte işbirliğine açık benzer kümelenme yapılarının iş modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, bağlantılar kurmak ve ileriye dönük işbirlikleri için zemin oluşturmak amacıyla ‘biopartnering’ görüşmeleri ayarlanmıştır. Biopartnering görüşmelerinde temel olarak son dönemde yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri sektörüne yönelik Türkiye ve İstanbul’da yaşanan gelişmeler, genel politikalar ve yatırım ortamı ile İSEK proje faaliyetlerine yer verilmiştir. Son olarak iş birliği kurulabilecek unsurlar karşılıklı bilgi paylaşımı ve bilgi akışının sağlanması, ortak proje oluşturulması, ortak etkinlik (toplantı, çalıştay, konferans vb.) düzenlenmesi, teknoloji transferine yönelik portföy paylaşımları ve ‘matchmaking’ aktiviteleri olarak belirlenmiştir.

Her biri yarım saatlik bire bir özel toplantılar şeklinde organize edilen bu görüşmelerle ilgili kısa notlar:

* Biopartnering görüşmelerinden ilki,  yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanında Kuzey Fransa’da büyük ölçekli bir kümelenme projesi olan Eurasante organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında İSEK ile ilgili genel bilgi alan kuruluş, İSEK üyelerini yaşam bilimleri alanında uluslararası ‘partnering’ etkinliği olan ve Aralık 2014 tarihinde Fransa’da düzenlenecek BioFİT etkinliğine davet etmiştir.

* Toplantıların ikincisi Avusturya’da bölgesel bir girişim olan Human Technology Styria kümelenme organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Yapılanma ve ölçek olarak İSEK ile benzer özellikler gösteren kuruluşa kümelenme üyesi olan firmalar ve kümelenme kapsamında odaklanılan çalışma alanları ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Büyüklük ve ölçeklerinden bağımsız olarak kendi odak alanlarıyla örtüşen İSEK üye firmaları ile yakından ilgilenen kuruluş ile network paylaşımı konusunda karşılıklı görüşmeye devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

* Biopartnering toplantılarından bir diğeri İspanya biyoteknoloji kümelenmesi koordinatörü Andalucia Yatırım Ajansı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye Medikal Sektörünü daha yakından tanımak ve ilgili firmalara ulaşmak konusunda ortak çalışmalar ve özellikle ortak etkinliklerin düzenlenmesi konusunda işbirliği yapılabileceği belirtilmiştir.  Ayrıca İSEK üye firmalarına 31 Ekim 2014 tarihinde Granada’da organize edecekleri Biotechnology & Health Sciences temalı uluslararası etkinliğe katılım davetinde bulunmuşlardır.

* Diğer bir biopartnering görüşmesi kar amacı gütmeyen devlet destekli bir Fransız bio kümelenmesi olan Genopole ile gerçekleştirilmiştir. Kümelenme yapısı olarak İSEK ile benzer özellikler gösteren projede amaç, firmalar, araştırma merkezleri ve platformlar arasındaki işbirliğinin sağlanması yönündedir. Kuruluş ile network paylaşımı konusunda karşılıklı görüşmeye devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

* Yapılan biopartnering görüşmelerinin sonuncusu Prekubator TTO ile gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında Norveç’te kamu-özel ortaklığında kurulan TTO’nun, özellikle enerji alanında dünyanın önde gelen TTO’larından biri olarak faaliyet gösterdiği, sağlık alanının da odaklanılan diğer stratejik alanlardan biri olduğu bilgileri alınmıştır. Kuruluş ile network paylaşımı konusunda karşılıklı görüşmeye devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Biopartnering görüşmeleri ile yapılan toplantıların ortak çıktısı yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında farklı ülkelerde farklı iş modelleri kapsamında gerçekleştirilen üniversite-sanayi işbirliği ve kümelenme faaliyetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunulması, bu ülkelerdeki pazarlara erişim konusunda kontak noktası oluşturulması ve orta vadede olası araştırma ortaklıkları için bağlantıların kurulmasına yöneliktir.

Türkiye Pavilyonunda yer alan ve fuara katılım sağlayan diğer 21 firma/kuruluş ile ayrıca görüşülerek kümelenme projesi hakkında bilgi verilmiştir. Henüz İSEK üyelik işlemlerini tamamlayamamış firmalar/kuruluşlar kümelenme projesine tekrar davet edilmiş, hazırlanan detaylı tanıtım bilgileri paylaşılmıştır.